Πρώτα βήματα με το Numbers
Αναίρεση και επανάληψη αλλαγών, Προσαρμογή της εφαρμογής σας, Οργάνωση υπολογιστικού φύλλου με φύλλα, Αντικατάσταση δεσμευτικών θέσης προτύπου, Δημιουργία ή άνοιγμα υπολογιστικού φύλλου, Το Numbers με μια ματιά.

Προσθήκη και επεξεργασία πινάκων
Φιλτράρισμα δεδομένων, Ταξινόμηση δεδομένων σε έναν πίνακα, Μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και κλείδωμα πίνακα, Αποθήκευση πίνακα ως νέου στιλ, Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου πίνακα, Αλλαγή της εμφάνισης πίνακα, Προσθήκη μορφοποίησης υπό όρους σε κελιά, Προσθήκη σχολίου σε ένα κελί, Συγχώνευση και διαίρεση κελιών, Προσθήκη χειριστηρίων σε κελιά.

Εισαγωγή τύπων και συναρτήσεων
Τελεστές συμβολοσειράς και χαρακτήρες-μπαλαντέρ, Τύποι ορισμάτων και τιμών, Υπολογισμοί.

Προσθήκη και επεξεργασία γραφημάτων
Αποθήκευση γραφήματος ως νέο στιλ, Αλλαγή της εμφάνισης γραφήματος, Αλλαγή του τύπου ενός γραφήματος, Προσαρμογή ενδείξεων και ετικετών γραφήματος, Τροποποίηση δεδομένων γραφήματος, Μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή γραφήματος, Διαδραστικά γραφήματα, Γραφήματα διασποράς και φυσαλίδας, Προσθήκη ή διαγραφή γραφήματος.

Προσθήκη εικόνων, σχημάτων και μέσων
Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων, Στοίχιση και τοποθέτηση αντικειμένων, Αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, και αναστροφή αντικειμένου, Δημιουργία στιλ αντικειμένων, Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου, Προσθήκη βίντεο και ήχου, Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων, Προσθήκη και επεξεργασία εικόνων, Επισκόπηση αντικειμένων.

Προσθήκη, επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου
Μορφοποίηση κειμένου σε Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, Χρήση στιλ παραγράφων, Μορφοποίηση στίξης, Δημιουργία λιστών με κουκκίδες και αρίθμηση, Προσθήκη σχολίων και επισήμανση κειμένου, Αυτόματη αντικατάσταση κειμένου, Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, Έλεγχος ορθογραφίας, Προσθήκη χρώματος ή περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου, Προσαρμογή διαστήματος και μορφοποίησης χαρακτήρων.

Διαχείριση υπολογιστικών φύλλων
Μετακίνηση υπολογιστικού φύλλου στο ή από το iCloud, Διαγραφή υπολογιστικού φύλλου, Προσθήκη προσαρμοσμένων προτύπων, Προστασία υπολογιστικού φύλλου με συνθηματικό, Κλείδωμα υπολογιστικού φύλλου, Αποθήκευση υπολογιστικού φύλλου σε άλλη μορφή, Αποθήκευση και μετονομασία υπολογιστικού φύλλου.

Κοινή χρήση και εκτύπωση
Μεταφορά αρχείων μέσω iTunes, Εκτύπωση υπολογιστικού φύλλου, Αποστολή αντιγράφου υπολογιστικού φύλλου, Κοινή χρήση και επεξεργασία υπολογιστικού φύλλου στο iCloud, Χρήση του iCloud με το Numbers.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου