Korištenje iClouda s aplikacijom Numbers

iCloud pohranjuje vaše tablične dokumente i održava ih ažurnima na vašim iOS uređajima, internetu i računalu tako da uvijek imate najnovije verzije pri ruci bez obzira na to koji ste uređaji koristili kada ste napravili najnovije izmjene.

Možete uređivati Numbers tablične dokumente u internetskom pregledniku s pomoću aplikacije Numbers za iCloud beta na podržanog internetskog preglednika na Mac ili Windows računalu.

Tablični dokumenti koje izrađujete s pomoću aplikacije Numbers za iCloud beta automatski su dostupni u aplikaciji Numbers na vašim Mac i iOS uređajima koji su podešeni za uporabu iClouda—i obratno: ako izrađujete tablični dokument s pomoću aplikacije Numbers na iOS uređaju ili Mac računalu, on se automatski pojavljuje na internetu u aplikaciji Numbers za iCloud beta.

Za pomoć pri korištenju aplikacije Numbers za iCloud beta kliknite na tipku Pomoć u upravitelju tabličnim dokumentima aplikacije Numbers za iCloud beta, a zatim odaberite Potraži pomoć. Ako radite u tabličnom dokumentu, odaberite Alati > Pomoć.

Podešavanje aplikacije Pages za uporabu iClouda

 1. Otvorite Postavke sustava na svom Macu, zatim kliknite na iCloud.

 2. Prijavite se koristeći Apple ID ili zatražite novi Apple ID, a zatim se prijavite.

 3. Odaberite potvrdnu kućicu Dokumenti i podaci, a zatim kliknite na Opcije.

 4. Odaberite kućicu Numbers, zatim kliknite na Gotovo.

Evo nekoliko stvari koje treba imati na umu o tome kako upotrijebiti iCloud za upravljanje tabličnim dokumentima na više uređaja:

 • Ako uredite i zatvorite tablični dokument dok niste spojeni na internet, u prozoru Otvori ispod minijature tabličnog dokumenta pojavljuje se riječ "Čekanje". Sljedeći put kada se spojite na internet, uređeni tablični dokument sprema se na iCloud.

  Ako uređujete tablični dokument na više od jednog uređaja, prije spremanja bilo koje promjene na iCloud, uređeni tablični dokumenti će se sukobiti. Kako biste izbjegli konflikte, bilo bi dobro pobrinuti se da se vaše izmjene uvijek spremaju na iCloud prije uređivanja tog tabličnog dokumenta na drugom uređaju. Ako dođe do konflikta, možete odabrati sačuvati bilo koji ili sve od uređenih tabličnih dokumenata.

 • Ako obrišete tablični dokument, obrisat će se iz iClouda i aplikacije Numbers na svim vašim uređajima.

 • Ako organizirate tablične dokumente u mape na jednom uređaju, ista se organizacija mapa vidi na svim vašim uređajima.

 • Ako promijenite naslov dokumenta na jednom uređaju, naslov će se promijeniti na svim vašim uređajima.

 • Ako dodate lozinku tabličnom dokumentu na jednom uređaju, morate unijeti lozinku kako biste otvorili tablični dokument na svim svojim uređajima.

 • Za dijeljenje tabličnog dokumenta na iCloudu, potrebno je spremiti tablični dokument na iCloud.