Korištenje iTunesa za prijenos tabličnih dokumenata

Možete koristiti iTunes na svom računalu za izravan prijenos tabličnih datoteka između svog iPada, iPhonea ili iPod toucha i svog računala. To je korisno za prijenos tabličnih dokumenata u slučajevima kada ne koristite iCloud.

Prijenos tabličnog dokumenta s računala

 1. Spojite iOS uređaj s računalom, zatim na njemu otvorite aplikaciju iTunes. Nakon nekoliko trenutaka, vaš iOS uređaj pojavljuje se na desnoj strani alatne trake iTunesa.

 2. U iTunesu odaberite svoj iOS uređaj, zatim kliknite na Aplikacije.

 3. Listajte do dna prozora Aplikacije, a zatim odaberite Numbers (na popisu Aplikacije ispod Dijeljenja datoteka).

 4. Kliknite na Dodaj, odaberite datoteku, zatim kliknite na Otvori.

 5. Otvorite aplikaciju Numbers na svom iOS uređaju.

 6. U upravitelju tabličnim dokumentima dodirnite Tipka Dodaj, a zatim dodirnite Kopiraj iz iTunesa.

 7. Dodirnite tablični dokument.

  Tablični će se dokument preuzeti na vaš iOS uređaj i prikazati upravitelju tabličnim dokumentima.

Aplikacija Numbers može otvoriti tablične dokumente koji su spremljeni pomoću nekog tipa enkripcije datoteke dostupnog u aplikaciji Microsoft Office 97 ili kasnijoj verziji. Ako enkriptirani tablični dokument ne možete otvoriti u programu Microsoft Excel, pokušajte promijeniti tip enkripcije ili opcije enkripcije koju koristite, a zatim je ponovno spremite prije otvaranja u aplikaciji Numbers.

Prijenos tabličnog dokumenta na računalo

 1. Na iPadu, otvorite tablični dokument, dodirnite Tipka Dijeli (ili Tipka Dijeljeno ako ste već podijelili link na tablični dokument na iCloudu) zatim dodirnite Pošalji kopiju.

  Na iPhoneu ili iPod touchu, dodirnite Tipka Alati, dodirnite Dijeljenje i ispis, zatim dodirnite Pošalji kopiju.

 2. Dodirnite iTunes, a zatim dodirnite format tabličnog dokumenta koji želite eksportirati: Numbers, PDF, Excel ili CSV.

 3. Spojite svoj iOS uređaj na računalo (ili koristite WiFi sinkronizaciju z iTunes) i otvorite iTunes na računalu. Nakon nekoliko trenutaka, vaš iOS uređaj pojavljuje se na desnoj strani alatne trake iTunesa.

 4. U aplikaciji iTunes odaberite svoj iOS uređaj, zatim kliknite na Aplikacije (na gornjoj traci pokraj Sažetka).

 5. Listajte do dna prozora Aplikacije, a zatim odaberite Numbers (na popisu Aplikacije ispod Dijeljenja datoteka).

 6. Odaberite tablični dokument, kliknite na Spremi na, odaberite lokaciju, zatim kliknite na Spremi na.