Dodavanje ili brisanje grafikona
Dodavanje i brisanje grafikona Možete prikazati svoje podatke koristeći 2D, 3D i interaktivne grafikone. U…

Grafikoni raspršenja i mjehurićasti grafikoni
Izrada grafikona raspršenja i mjehurićastih grafikona Grafikoni raspršenja prikazuju podatke kao točke i zahtijevaju najmanje…

Interaktivni grafikoni
Izrada interaktivnog grafikona Interaktivni grafikon podatke prikazuje u etapama tako da možete naglasiti odnos između…

Pomicanje, promjena veličine i rotiranje grafikona
Grafikonima na listu možete upravljati i tako list urediti prema željama. Pomicanje grafikona. Povucite grafikon…

Izmijenite podatke grafa
Izmjena referenca podataka grafikona Reference podataka na grafikonu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku.…

Prilagodba znakova i oznaka grafikona
Postoji nekoliko vrsti znakova grafikona i oznaka osi koje možete dodati svojim grafikonima. Možete promijeniti…

Promjena vrste grafikona
iz jedne u drugu Možete mijenjati vrste grafikona—na primjer iz stupčastog grafikona u trakasti grafikon,…

Promjena izgleda grafikona
Možete promijeniti izgled grafikona primjenom drugačijeg stila, promjenom fonta, dodavanjem granice itd. Primjena drugačijeg stila…

Spremi grafikon kao novi stil
Ako prilagodite izgled grafikona i želite ponovno primijeniti te promjene na druge grafikone, možete izraditi…