Izrada grafikona raspršenja i mjehurićastih grafikona

Grafikoni raspršenja prikazuju podatke kao točke i zahtijevaju najmanje dva stupca ili retka podataka kako bi spojili vrijednosti u jednu seriju podataka. Da biste prikazali više serija podataka, koristite dodatne parove dva stupca ili dva retka.

Mjehurićasti grafikoni slični su grafikonima raspršenja, ali prikazuju podatke kao mjehuriće. Svaka serija podataka uključuje treću dimenziju koja izražava vezu uspoređenih vrijednosti (x i y) i vrijednost veličine (z). Vrijednost veličine određuje veličinu mjehurića.

Dva su načina izrade takvih grafikona. Možete dodati prazni grafikon i zatim odaberite ćelije tablice s podacima koje želite koristiti. Ili možete najprije odabrati ćelije tablice pa zatim izraditi grafikon koji prikazuje podatke. U svakom slučaju, kada promijenite podatke u tablici, grafikon se automatski ažurira.

Ova tema opisuje kako dodati grafikon pa dodati podatke.

Izrada grafikona raspršenja

 1. Kliknite Grafikon u alatnoj traci, zatim odaberite željenu vrstu grafikona raspršenja.

  Kliknite na karticu 2D ili Interaktivno za prikaz svih opcija; 3D grafikoni raspršenja ne postoje.

 2. Kliknite "Dodaj podatke grafikona" ispod grafikona. Ako ne vidite opciju "Dodaj podatke grafikona", provjerite je li grafikon odabran.

 3. Odaberite redove ili stupce tablice s podacima koje želite koristiti tako da kliknete na traku označenu brojkom ili slovom za te redove ili stupce.

  Možete odabrati retke ili stupce iz jedne ili više tablica, uključujući tablice koje se nalaze na različitim listovima.

  Ako odaberete dva stupca: Grafikon raspršenja prikazuje jednu seriju podataka. Prvi odabrani stupac određuje vrijednosti osi x, a drugi stupac određuje vrijednosti osi y.

  Ako odaberete više od dva stupca: Prvi odabrani stupac određuje vrijednosti osi x, a svaki dodatni odabrani stupac izrađuje novu seriju (i određuje vrijednosti osi y za tu seriju).

  Kako bi svaka serija raspršenja koristila drugi stupac za vrijednosti osi x, na skočnom izborniku na traci na dnu prozora poništite odabir Dijeli X vrijednosti.

  Ako odaberete samo jedan stupac: Grafikon raspršenja podatke prikazuje slično linijskom grafikonu, s podacima s odabranog stupca uz os y.

 4. Ako želite promijeniti prikazivanje redaka i stupaca kao serija, odaberite opciju iz skočnog izbornika na traci u dnu prozora.

  Traka koja prikazuje opcije za sakupljanje redova ili stupaca kao serije
 5. Kliknite na Gotovo.

Izrada mjehurićastog grafikona

Mjehurićasti grafikoni koriste se trima vrijednostima za određivanje svake serije podataka. Prve dvije vrijednosti određuju položaj (x i y) (ili koordinate) mjehurića, a treća vrijednost (z) određuje veličinu mjehurića.

 1. Kliknite Grafikon u alatnoj traci, zatim odaberite željenu vrstu mjehurićastog grafikona.

  Kliknite karticu 2D ili Interaktivno za prikaz svih opcija; 3D mjehurićasti grafikoni ne postoje.

 2. Kliknite "Dodaj podatke grafikona" ispod grafikona. Ako ne vidite opciju "Dodaj podatke grafikona", provjerite je li grafikon odabran.

 3. Odaberite redove ili stupce tablice s podacima koje želite koristiti tako da kliknete na traku označenu brojkom ili slovom za te redove ili stupce.

  Možete odabrati retke ili stupce iz jedne ili više tablica, uključujući tablice koje se nalaze na različitim listovima.

  • Prikazivanje jedne serije podataka: Odaberite tri stupca. Prvi odabrani stupac određuje vrijednosti osi, drugi stupac određuje vrijednosti osi y, a treći stupac određuje veličinu mjehurića.

  • Prikazivanje više od jedne serije podataka: Odaberite setove od tri stupca. Mjehurićasti grafikon prikazuje svaku skupinu od tri stupca kao jednu seriju podataka. Prvi odabrani stupac određuje vrijednosti osi x, drugi stupac određuje vrijednosti osi y, a treći stupac određuje veličine mjehurića.

   Kako bi svaka serija mjehurića koristila isti stupac za vrijednosti osi x, na skočnom izborniku na traci na dnu prozora odaberite Dijeli X vrijednosti. U tom slučaju, odaberite setove dvaju stupaca za svaku dodatnu seriju podataka.

  • Korištenje podataka iz jednog stupca: Odaberite stupac. Mjehurićasti grafikon podatke prikazuje slično linijskom grafikonu, s podacima s odabranog stupca uz os y.

 4. Ako želite promijeniti prikazivanje redaka i stupaca kao serija, odaberite opciju iz skočnog izbornika na traci u dnu prozora.

  Traka koja prikazuje opcije za sakupljanje redova ili stupaca kao serije
 5. Kliknite na Gotovo.

Dijeljenje osi x za višestruke vrijednosti duž osi y

Dijeljenje osi x znači ucrtavanje jedne vrste vrijednosti duž osi x, dok se omogućuje ucrtavanje više vrsta vrijednosti duž osi y.

 1. Odaberite grafikon, a zatim kliknite na Uredi podatkovne reference.

 2. Odaberite Dijeli X vrijednosti u skočnom izborniku na traci u dnu prozora.

  Traka koja prikazuje opcije za sakupljanje redova ili stupaca kao serije
  Skočni izbornik za napredne opcije ucrtavanja
 3. Kliknite na Gotovo.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti raspone podataka na koje se grafikon odnosi. Za dodatne informacije pogledajte Izmjena referenca podataka grafikona.