Izmjena referenca podataka grafikona

Reference podataka na grafikonu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku. Možete dodati i ukloniti čitave serije podataka ili urediti seriju podataka tako da dodate ili obrišete određene podatke.

Tijekom uređivanja referenci podataka na grafikonu, Ikona reference grafikona će se prikazati na kartici svakog lista koji sadržava podatke korištene u grafikonu.

Ikona koja označava da je tablica na ovom listu povezana s grafikonom čije podatke trenutno izmjenjujete

Ako ne možete uređivati grafikon, možda je zaključan. Otključajte ga kako biste unijeli promjene.

Dodavanje, brisanje i uređivanje serije podataka

 1. Označite grafikon, kliknite na Uredi podatkovne reference, a zatim učinite nešto od sljedećeg u tablici koja sadržava podatke:

  • Uklonite seriju podataka: Kliknite na obojenu točku za redak ili stupac koji želite obrisati, zatim pritisnite Obriši.

  • Dodajte cijeli redak ili stupac kao seriju podataka. Kliknite njegovu ćeliju zaglavlja. Ako odabrani red ili stupac nema ćeliju zaglavlja, povucite za odabir ćelija.

   Ako grafikon koristi retke kao serije, onda možete dodati samo retke, a ako koristi stupce kao serije, onda možete dodati samo stupce.

  • Dodajte podatke iz raspona ćelija: Povucite preko ćelija tablice.

  • Dodajte ili uklonite podatke iz postojeće serije podataka. Kliknite na obojenu točku za redak ili stupac, zatim povucite kut okvira za odabir kako biste uključili željene ćelije.

 2. Kliknite na Gotovo na traci u dnu prozora.

Prebacivanje redaka i stupaca kao serije podataka

Nakon što dodate grafikon, aplikacija Numbers definira standardnu seriju podataka za taj grafikon. U većini slučajeva, ako je tablica kvadratnog oblika ili ako je šira no što je visoka, redci tablice su standardne serije. U suprotnom su stupci standardne serije. Možete promijeniti prikazuju li se retci ili stupci kao serija podataka.

 1. Odaberite grafikon.

 2. Odaberite Sakupi stupce kao serije ili Sakupi retke kao serije u skočnom izborniku na traci u dnu.

  Traka koja prikazuje opcije za sakupljanje redova ili stupaca kao serije
 3. Kliknite na Gotovo.

Uključivanje skrivenih podataka u grafikon

U tablici može sakriti redove i stupce i filtrirati podatke. Kada za izradu grafikona koristite tablicu sa sakrivenim ili filtriranim podacima, možete odabrati hoćete li te podatke prikazati na grafikonu. Standardno, skriveni podatci nisu uključeni.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata odaberite kućicu Skriveni podaci u odjeljku Opcije grafikona

Za više informacija o tome kako sakriti redove ili stupce tablice, pogledajte Dodavanje i promjena rasporeda redaka i stupaca tablice.

Također pogledajte