Pomicanje, promjena veličine i rotiranje grafikona

Grafikonima na listu možete upravljati i tako list urediti prema željama.

Pomicanje grafikona.

  • Povucite grafikon do željenog mjesta na listu.

    Dok povlačite, žute vodilice poravnanja pomažu vam smjestiti grafikon u odnosu na druge objekte na listu. U aplikaciji Numbers vodilice za poravnanje su automatski uključene. Možete ih isključiti u prozoru Ravnala u postavkama aplikacije Numbers.

Promjena veličine grafikona

  • Odaberite grafikon, zatim povucite bilo koje hvatište odabira (bijeli kvadrati) na rubu grafikona da biste povećali ili smanjili grafikon.

Da biste postavili određenu veličinu grafikona, kliknite bilo gdje na grafikonu. U prozoru Razmjesti u Inspektoru formata upišite vrijednosti u polja Širina i Visina.

Rotiranje 3D grafikona

Možete rotirati 3D grafikon da biste prilagodili njegov kut i orijentaciju.

  1. Odaberite grafikon.

  2. Povlačite komandu za rotaciju Komanda za rotaciju na grafikonu kako biste ga rotirali sve dok ne postignete orijentaciju koju želite.

Ako ne možete uređivati grafikon, možda je zaključan. Da biste ga uređivali, morate ga otključati.