Prilagodba znakova i oznaka grafikona

Postoji nekoliko vrsti znakova grafikona i oznaka osi koje možete dodati svojim grafikonima. Možete promijeniti njihov izgled kako biste naglasili vaše podatke.

Grafikon s oznakama vrijednosti osi, linijama rešetke, oznakama kategorija i legendom

Da biste uređivali grafikon, uvjerite se da je otključan.

Uređivanje naslova grafikona

Grafikoni imaju držač mjesta za naslov (Naslov) koji je standardno skriven. Možete prikazati naslov grafikona i izmijeniti ga.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon unutar Inspektora formata označite potvrdnu kućicu Naslov.

 3. Dvaput kliknite držač mjesta za naslov, a zatim upišite vlastiti naslov.

 4. Da biste promijenili izgled naslova, kao što su njegov font, veličina i boja, ponovno dvaput kliknite naslov pa upotrijebite alate u prozoru Naslov grafikona u Inspektoru formata da biste unijeli promjene.

Ako ne vidite naslov, skriven je. Za prikaz naslova kliknite bilo gdje na grafikonu. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata, odaberite potvrdnu kućicu Naslov u odjeljku Opcije grafikona.

Dodavanje i izmjena oznaka vrijednosti grafikona

Trakasti, stupčasti, linijski, površinski i pita grafikoni imaju oznake koje prikazuju vrijednosti određenih točaka podataka. Ove su oznake vrijednosti standardno skrivene za nove grafikone, ali možete ih učiniti vidljivima i odrediti im format (na primjer, broj, valuta ili postotak), promijeniti im font, boju, i tako dalje.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Serije u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Oznaka vrijednosti, zatim odaberite format broja u skočnom izborniku.

  Ako želite da se oznake vrijednosti podudaraju s formatom originalnih podataka u tablici, odaberite Isto kao izvorni podaci.

  Napomena: Možete izraditi vlastiti format oznaka vrijednosti za prikazivanje brojeva ili datuma i vremena. Kada izradite vlastitu oznaku, Numbers automatski detektira vrstu vaše serije podataka: Broj ili datum i vrijeme. Za upute o izradi vlastitog formata, pogledajte Izrada vlastitog formata ćelije.

 3. Koristite druge komande za daljnje prilagođavanje oznaka:

  • Dodajte sufiks ili prefiks. Sve što unosite dodaje se na početak ili na kraj oznake.

  • Odaberite opciju iz skočnog izbornika Lokacija za određivanje mjesta na grafikonu na kojem će se brojevi pojaviti. Ako vaš mjehurićasti grafikon sadrži preklapajuće mjehuriće, standardno je odabrana opcija "Prikaži oznake ispred", koja prikazuje sve oznake ispred svih mjehurića. Odznačite opciju "Prikaži oznake ispred" ukoliko želite prikazati svaku oznaku iznad njezinog mjehurića, ali možda i iza drugih mjehurića.

 4. Za promjenu fonta, boje i stila oznaka kliknite neku oznaku vrijednosti na grafikonu.

  Odabrane su sve oznake vrijednosti za tu seriju.

 5. U prozoru Oznake vrijednosti u Inspektoru formata, koristite komande za unos promjena.

  Izmjenjuju se samo oznake za odabranu seriju podataka. Za promjenu oznaka za neku drugu seriju kliknite jednu od njezinih oznaka, zatim unesite promjene.

  Za odabir više serija, odaberite jednu pa Command-kliknite drugu. Za odabir svih serija, odaberite jednu pa pritisnite Command-A.

Ako promijenite font cijelog grafikona, mijenja se i font oznaka vrijednosti.

Dodavanje i izmjena oznaka dijelova pita grafikona

 1. Odaberite grafikon.

  Za unos promjena za samo jedan dio, kliknite na njega.

 2. U prozoru Dijelovi u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Oznaka, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  • Prikaži oznake podatkovnih točaka: Odaberite potvrdnu kućicu Nazivi podatkovne točke.

  • Prikažite vrijednosti podataka: Odaberite potvrdnu kućicu Vrijednosti.

  • Promijenite format broja: Odaberite format u skočnom izborniku Format podataka o vrijednosti.

   Ako želite da se oznake vrijednosti podudaraju s formatom originalnih podataka u tablici, odaberite Isto kao izvorni podaci.

 3. Koristite druge komande za daljnje prilagođavanje oznaka:

  • Dodajte sufiks ili prefiks: Sve što unosite dodaje se na početak ili na kraj oznake.

  • Promijenite položaj oznaka: Prilagodite kliznik Udaljenost od središta za određivanje mjesta u dijelovima gdje će se pojaviti brojevi.

Prikaz traka greške

Trake greške predstavljene su kao male oznake čija duljina označuje količinu nepreciznosti koja je povezana s danom serijom podataka (varijabilnost podataka). Ove trake daju vam opći dojam o točnosti vaših podataka.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Serije u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Traka greške, zatim u skočnom izborniku odaberite vrstu trake greške.

 3. Odaberite način izračuna vrijednosti greške u drugom skočnom izborniku, te promijenite raspon ako želite.

 4. Za promjenu izgleda traka greške, kliknite na traku greške.

  Odabrane su sve trake greške za elemente u istoj seriji.

 5. U prozoru Traka greške u Inspektoru formata, koristite naredbe u odjeljku Stil i sjena trake za unos promjena.

  Ponovite korake 4 i 5 za promjenu izgleda traka greške za ostale serije.

Prikaz linija trenda

Linije trenda pokazuju općeniti smjer (ili trend) vaših podataka. Linije trenda najčešće se koriste u donošenju odluka o financijskim ulaganjima.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Serije u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Linije trenda, zatim u skočnom izborniku odaberite vrstu linije trenda.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Prikažite nazive linija trenda: Odaberite potvrdnu kućicu Naziv i u polje upišite naziv. Naziv koji upišete pojavit će se za sve linije trenda na grafikonu. Za promjenu naziva kliknite ga dvaput na grafikonu i upišite novi naziv.

  • Prikažite jednadžbu ili kvadratnu vrijednost R: Odaberite Pokaži jednadžbu ili kućicu Prikaži vrijednost R2.

 4. Za promjenu izgleda linije trenda kliknite na liniju tako da se prikažu bijele točke na svakom kraju, zatim u prozoru Linije trenda u Inspektoru formata koristite naredbe u odjeljku Obrub i sjena za unos promjena.

Izmjena oznaka osi i linija rešetke grafikona

Većina vrsti grafikona ima oznake osi, koje možete izmijeniti na više načina. Možete promijeniti koje će se oznake pojavljivati na osi, kut oznaka, raspon i učestalost oznaka, i tako dalje. Također možete podesiti da li želite prikazati linije rešetke grafikona i odrediti njihov izgled.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Os unutar Inspektora formata, napravite nešto od navedenog:

  • Promjena oznaka na osi vrijednosti: Kliknite Vrijednost (Y) na vrhu prozora.

  • Promjena oznaka na osi kategorija: Kliknite Kategorija(X) na vrhu prozora.

 3. Koristite naredbe u prozoru za željena podešavanja.

  Za prikaz svih opcija kliknite trokutiće za otkrivanje lijevo od naslova odjeljka.

  Komande za formatiranje oznaka osi grafikona

Ako odaberete kućicu Naziv osi, aplikacija Numbers će grafikonu dodati držač mjesta za naziv osi. Za njegovu promjenu triput kliknite naslov grafikona i upišite željeni naslov

Dodavanje legende grafikonu

 1. Odaberite grafikon, a zatim u prozoru Grafikon u Inspektoru formata odaberite potvrdnu kućicu Legenda u odjeljku Opcije grafikona.

 2. Odaberite samo legendu (kliknite bilo gdje na grafikonu, zatim kliknite na legendu), zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Koristite alate u prozoru Stil za promjenu izgleda teksta legende, dodajte ispunu pozadine, dodajte rub, i tako dalje.

  • Povucite hvatišta oko legende za promjenu njezine veličine.

 3. Odvucite legendu na željeno mjesto.