Promjena izgleda grafikona

Možete promijeniti izgled grafikona primjenom drugačijeg stila, promjenom fonta, dodavanjem granice itd.

Primjena drugačijeg stila na grafikon

Možete primijeniti drugačiji stil na grafikon u bilo kojem trenutku.

 • Odaberite grafikon. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata odaberite drugačiji stil iz minijatura na vrhu prozora.

Ako ne možete uređivati grafikon, možda je zaključan. Otključajte ga kako biste unijeli promjene.

Da biste spremili izgled grafikona kao novi stil, pogledajte Spremi grafikon kao novi stil.

Promjena izgleda teksta grafikona

Kada promijenite izgled teksta grafikona koristeći komande u prozoru Grafikon u Inspektoru formata, sav tekst u grafikonu se mijenja. Međutim, i dalje možete promijeniti tekst naslova grafikona i oznake vrijednosti tako da izgledaju drugačije od ostalog teksta koristeći komande u prozorima Naslov grafikona i Oznake vrijednosti.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata učinite jedno od sljedećeg:

  • Promijenite font: Odaberite font u skočnom izborniku Font grafikona.

  • Promjena stila fonta: Odaberite opciju u skočnom izborniku ispod naziva fonta.

  • Povećajte ili smanjite veličinu fonta. Kliknite mali A ili veliki A.

   Sav tekst u grafikonu se proporcionalno povećava ili smanjuje (za isti postotak).

Promjena izgleda serije grafikona

Možete promijeniti izgled pojedinačnih serija podataka na grafikonu. Ovisno o vrsti grafikona, možete promijeniti vrstu i boju ispune, stil okvira (obruba), i tako dalje. Kod grafikona raspršenja možete promijeniti simbol koji predstavlja svaku točku i dodati povezne linije.

 1. Odaberite grafikon, zatim kliknite jedan element serije podataka (na primjer, jednu traku ili stupac, dio pite, ili točku raspršenja).

  Odabrana je cijela serija podataka.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata, koristite naredbe za unos promjena.

  Za prikaz svih opcija, možda ćete morati kliknuti trokutić za otkrivanje pokraj naziva svakog odjeljka.

  Komande za promjenu izgleda serije podataka

  Za promjenu boje cijeloga grafikona, kliknite na Boje grafikona Tipka za boje grafikona u prozoru Grafikon unutar Inspektora formata. Prelazite preko kombinacija boja da biste vidjeli kako izgledaju.

Promjene utječu samo na odabranu seriju podataka. Za izmjenu izgleda ostalih serija, odaberite element iz neke druge serije, a zatim unesite promjene.

Promjena razmaka između elemenata na trakastim i stupčastim grafikonima

Za trakasti ili stupčasti grafikon možete podesiti količinu prostora između stupaca ili traka.

 • U prozoru Grafikon u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Razmaka, a zatim podesite željenu količinu prostora.

  Grafikon s prikazom razmaka između stupca nasuprot razmaka između setova.

Promjena položaja dijelova pita grafikona

 1. Odaberite grafikon.

 2. Odaberite dio, a zatim ga povucite.

  Za istovremeno premještanje više dijelova, pritisnite i zadržite tipku Command te ih kliknite kako biste ih odabrali, zatim povucite.

  Pita grafikon s razdvojenim dijelovima

Da biste istovremeno promijenili položaj svih dijelova, označite grafikon, a zatim u prozoru Dijelovi unutar Inspektora formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Položaja. Povucite kliznik Udaljenost od središta za razdvajanje dijelova.

Dodavanje granice oko grafikona

Možete dodati granicu bilo kojem 2D trakastom, stupčastom, grafikonu područja ili raspršenja.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata odaberite kućicu Granica u odjeljku Opcije grafikona.

 3. Za promjenu izgleda granice kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Stil pozadina i granice, a zatim koristite naredbe za unos promjena.

Promjena dubine 3D grafikona i oblika elemenata serije

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj 3D scena.

 3. Koristite naredbe u odjeljku 3D scena za podešavanja.

Nagib rubova između serija ili dijelova u 3D naslaganom grafikonu ili pita grafikonu

Možete povećati razliku između serija u 3D naslaganom trakastom ili stupčastom grafikonu i 3D pita grafikonu tako da podesite nagib rubova na mjestu spajanja serija.

 1. Odaberite grafikon.

 2. U prozoru Grafikon u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj 3D scena.

 3. Odaberite kućicu Prikaži nagibe.