Spremi grafikon kao novi stil

Ako prilagodite izgled grafikona i želite ponovno primijeniti te promjene na druge grafikone, možete izraditi novi stil grafikona. Taj je stil pohranjen zajedno sa stilovima grafikona koji su uključeni u predlošku.

Spremi grafikon kao novi stil

 1. Odaberite grafikon s promjenama koje želite spremiti kao novi stil.

 2. U prozoru Grafikon unutar Inspektora formata, navigirajte do zadnjeg prozora unutar stilova grafikona klikom na trokutić se desne strane.

 3. Kliknite na Tipka Dodaj stil za dodavanje svog stila.

 4. Ako vaš grafikon sadrži manje od šest serija, prikazuje se dijaloški okvir. Odaberite opciju:

  • Svi stilovi serija: Zadržite sve dostupne stilove serija povezane s grafikonom.

  • Samo stilovi vidljivih serija: Zadržite samo stilova serija koji su trenutno vidljivi na grafikonu.

 5. Kliknite na U redu.

Organiziranje i brisanje stilova grafikona

Možete promijeniti redoslijed stilova u prozoru Grafikon.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti sve dok ne počne treperiti.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Da biste pomaknuli stil iz jednog prozora u drugi, povucite ga preko jedne od strelica da biste otvorili drugi prozor, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Da biste obrisali stil, Control-kliknite ga pa odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova grafikona

Za brzu promjenu izgleda svih grafikona na koje je primijenjen isti stil, ponovno definirajte stil, zatim ga primijenite na sve grafikone.

 1. Odaberite jedan od grafikona čiji stil želite promijeniti, zatim promijenite njegov izgled na željeni način.

 2. Odaberite grafikon kojeg ste upravo promijenili (ako ste ga odznačili).

 3. U prozoru Grafikon unutar Inspektora formata, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite stil, zatim odaberite "Ponovno definiraj stil iz odabira".

 4. Ako vaš grafikon sadrži manje od šest serija, prikazuje se dijaloški okvir. Odaberite opciju:

  • Svi stilovi serija: Zadržite sve dostupne stilove serija povezane s grafikonom.

  • Samo stilovi vidljivih serija: Zadržite samo stilova serija koji su trenutno vidljivi na grafikonu.

 5. Kliknite na U redu.

  Svi grafikoni koji koriste taj stil ažurirat će se kako bi koristili novi stil.

Vaš novi stil grafikona dodan je stilovima grafikona na vrhu prozora Grafikon. Možete organizirati i mijenjati te stilove po želji.