Dodavanje i brisanje tablica
Numbers pruža unaprijed dizajnirane stilove tablica za svaki predložak. Nakon dodavanja tablice, možete je podesiti…

Rad s retcima i stupcima
Dodavanje i promjena rasporeda redaka i stupaca tablice Tablica može sadržavati tri vrste redaka i…

Dodavanje sadržaja u ćelije tablice
Možete dodati sadržaj u tablicu na nekoliko načina. Možete utipkati novi sadržaj, kopirati i lijepiti…

Formatiranje ćelija tablice
Formatiranje ćelija za prikaz različitih vrsta podataka Možete formatirati ćeliju tablice s vrstom podataka koja…

Izrada vlastitog formata ćelije
Možete izraditi vlastite formate ćelija za prikazivanje vrijednosti brojeva, teksta te datuma i vremena. Vaši…

Dodavanje naredbi u ćelije
Dodajte kućice, ocjenjivanja zvjezdicama i druge naredbe u ćelije Možete dodati kućicu, ocjenjivanje zvjezdicama, kliznik,…

Spajanje i razdvajanje ćelija
Spajanje ćelija tablice kombinira susjedne ćelije u jednu ćeliju. Možete i odspojiti ćelije, a svi…

Dodavanje komentara ćeliji
Komentari sadržavaju ime autora te datum i vrijeme unosa komentara. Komentare autor kodira bojom. Odaberite…

Dodavanje uvjetnog označavanja ćelijama
Možete podesiti da aplikacija Numbers mijenja izgled ćelije kada njezina vrijednost zadovoljava određene uvjete. Možete…

Promjena izgleda tablice
Možete promijeniti izgled tablice tako da primijenite drugačiji unaprijed dizajnirani stil, izmijenite nacrt tablice, prikažete…