Dodavanje komentara ćeliji

Komentari sadržavaju ime autora te datum i vrijeme unosa komentara. Komentare autor kodira bojom.

Dodavanje komentara ćeliji

  1. Odaberite ćeliju kojoj želite dodati komentar

  2. Kliknite Komentar u alatnoj traci, a zatim unesite komentar u okvir.

    Kliknite izvan okvira kako biste ga zatvorili.

Pomaknite pokazivač iznad ćelije kako biste pročitali njezin komentar. Za prikaz prethodnog ili sljedećeg komentara, kliknite lijevu ili desnu strelicu u komentaru. Kako biste uklonili komentar, kliknite na Obriši u komentaru.

Za promjenu imena autora odaberite Brojevi > Postavke (iz izbornika Brojevi na vrhu zaslona vašeg računala). Kliknite Općenito, a zatim unesite ime u polje Autor.

Za promjenu boje autora odaberite Prikaz > Komentari > Boja autora (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala), a zatim odaberite boju.