Dodajte kućice, ocjenjivanja zvjezdicama i druge naredbe u ćelije

Možete dodati kućicu, ocjenjivanje zvjezdicama, kliznik, steper ili skočni izbornik u ćeliju tablice. Te vam naredbe omogućuju dinamično ažuriranje podataka u vašoj tablici.

Dodavanje potvrdnih kućica ćelijama ili ocjenjivanje ćelija zvjezdicama

Ćelije s kućicama možete formatirati tako da ograničite vrijednosti ćelije na samo binarne vrijednosti 1 ili “istina” (odabrano) ili 0 ili “neistina” (nije odabrano). Kućice su također korisne za izradu jednostavnih popisa.

Ocjenjivanje zvjezdicama ograničava vrijednost ćelije na od nula do pet zvjezdica te je korisno za ocjenjivanje ili rangiranje stavki na popisu.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite Kućica ili Ocjenjivanje zvjezdicama u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Označavanje ili odznačavanje potvrdne kućice: Kliknite na nju.

  • Označavanje ili odznačavanje više potvrdnih kućica: Odaberite ćelije, zatim pritisnite 1 za označavanje svih potvrdnih kućica ili 0 za odznačavanje svih potvrdnih kućica.

  • Izmjena više potvrdnih kućica: Označite ćelije, zatim pritisnite Razmaknicu za izmjenu svih potvrdnih kućica. Označavanje potvrdnih kućica izmjenjuje se ovisno o gornjoj lijevoj potvrdnoj kućici u odabiru. Ako je ta kućica bila označena, sve kućice će se odznačiti, i obratno.

  • Unos ocjene: Odaberite ćeliju, zatim kliknite točke u ćeliji.

  • Podešavanje ocjene za više ćelija: Odaberite ćelije, zatim pritisnite 0, 1, 2, 3, 4 ili 5 za podešavanje svih ocjena na tu vrijednost.

  • Povećanje ili smanjenje ocjene za više ćelija: Odaberite ćelije, zatim pritisnite + za povećanje ili - za smanjanje vrijednosti.

Ako ocjenu zvjezdicom koristite u formuli, ocjena se tumači kao njezina brojčana vrijednost.

Dodavanje kliznika ili stepera ćelijama

Možete formatirati ćelije kao kliznike ili stepere koji ograničavaju vrijednost broja, valute ili postotka ćelije na raspon koji odaberete.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata, odaberite Kliznik ili Steper u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podesite vrijednosti prikazane na početku raspona kliznika ili stepera: Unesite vrijednost u polje Minimalno.

  • Podesite vrijednosti prikazane na kraju raspona kliznika ili stepera: Unesite vrijednost u polje Maksimalno.

  • Podesite broj jedinica između svake završne točke na klizniku ili steperu: Unesite vrijednost u polje Porast.

  • Formatirajte podatke ćelije: Odaberite opciju na skočnom prozoru Format, zatim dodatnim naredbama dodatno odredite format prikaza podataka.

Dodavanje skočnih izbornika ćelijama

Ćeliji možete dodati skočni izbornik i zatim odrediti opcije koje se prikazuju u skočnom izborniku.

Aplikacija Numbers prepoznaje opcije izbornika koje su brojčane vrijednosti, uključujući datume i trajanja (kao i tekst). Stoga se formule mogu referirati na ćelije u kojima je skočni prozor postavljen na numeričku opciju.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata, odaberite Skočni izbornik u skočnom izborniku Format podataka.

  Ako neka ili sve ćelije koje ste odabrali već sadrže podatke, opcije skočnih izbornika se unaprijed popunjavaju vrijednostima iz odabranih ćelija, sve do 250 ćelija (kućice se tumače kao tekst “istina” ili “neistina”, a ocjenama zvjezdicama se dodjeljuju numeričke vrijednosti između 0 i 5). Ako želite, ove opcije možete promijeniti. Ponovljene vrijednosti u odabranim ćelijama tretiraju se kao jedna stavka skočnog izbornika. Skočni prozor u svakoj ćeliji postavljen je na izvornu vrijednost ćelije.

  Ako su sve odabrane ćelije prazne, opcije skočnog izbornika su držači mjesta (primjerice, "Stavka 1").

 3. Na popisu opcija dvaput kliknite na stavku (unaprijed popunjenu vrijednost ili držač mjesta), zatim unesite tekst koji želite da se prikazuje u skočnom izborniku.

  Ovaj postupak ponovite svaki put kada želite promijeniti tekst.

 4. Za dodavanje stavke u skočni izbornik, kliknite na Tipka Dodaj stavku, zatim unesite tekst koji želite da se pojavi.

  Možete dodati do 250 stavki skočnog izbornika.

 5. Određivanje prikaza skočnog izbornika:

  • Promijenite raspored stavke: Povucite je gore ili dolje po popisu opcija izbornika.

  • Ako nijedna stavka nije odabrana, ostavite ćelije praznima: U skočnom izborniku odaberite "Počni s praznim".

  • Prikažite prvu stavku u skočnom izborniku kao standardni unos za ćelije u kojima nije odabrana nijedna stavka: U skočnom izborniku odaberite "Počni s prvom stavkom".

  • Obrišite stavku: Kliknite na nju, zatim kliknite na Tipka Obriši stavku.

Dok navigirate tablicom, možete pritisnuti razmaknicu kako biste otvorili skočni izbornik u odabranoj ćeliji tablice, koristite tipke sa strelicom da biste odabrali opciju, zatim pritisnite razmaknicu da biste odabrali vrijednost.

Uklanjanje ili promjena naredbe

Naredbe iz ćelija tablice možete ukloniti i ćelije ostaviti praznima, neformatiranima ili ih konvertirati u drugu vrstu formata ćelije.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Uklonite sav sadržaj iz ćelija: Pritisnite Delete.

  • Promijenite vrstu naredbe: U prozoru Ćelija u Inspektoru formata, odaberite drugi opciju u skočnom izborniku Format podataka.

   Vrijednosti ćelija konvertiraju se iz jedne vrste u drugu. Primjerice, ako su ćelije izvorno sadržavale skočne izbornike, a vi ih konvertirate u tekstualni format, one svoj izvorni sadržaj zadržavaju kao tekst. Ili, ako su ćelije izvorno sadržavale stepere, a vi ih konvertirate u brojčani format, one svoj izvorni sadržaj zadržavaju kao statičke brojeve.

   Ne mogu se sve vrste podataka konvertirati (primjerice, popis tekstualnih stavki u skočnom izborniku ne može se konvertirati u brojčani format). Ako pokušate konvertirati nekompatibilan format ćelije, kontrole ćelije se ne uklanjaju iz ćelije.