Dodavanje sadržaja u ćelije tablice

Možete dodati sadržaj u tablicu na nekoliko načina. Možete utipkati novi sadržaj, kopirati i lijepiti sadržaj s drugih lokacija ili omogućiti aplikaciji Numbers da dovrši uzorke umjesto vas pomoću značajke automatske ispune. Bez obzira što učinite, uvijek možete urediti ili obrisati sadržaj ćelije nakon dodavanja.

Odabir ćelija

Učinite sljedeće:

 • Odabir ćelije: Kliknite na nju.

 • Odabir raspona ćelija: Kliknite na ćeliju, a zatim povucite hvatište odabira (bijela točka) u bilo kojem smjeru da biste obuhvatili raspon ćelija koji želite odabrati.

 • Odabir nepovezanih ćelija: Kliknite na ćeliju, pritisnite Command, zatim kliknite bilo koju drugu ćeliju.

Kada odaberete ćeliju tablice, Pametni prikaz ćelije pojavljuje se na dnu prozora Numbers. Pametni prikaz ćelije prikazuje stvarnu vrijednost odabrane ćelije (na primjer, “3. Tra, 2014. 12.00”) ili formatiranu vrijednost ćelije ako je uređujete (na primjer, “4/3”).

Ako odabrana ćelija sadrži formulu, Pametni prikaz ćelije prikazuje formulu. Ako uređujete formulu, Pametni prikaz ćelije prikazuje rezultat formule.

Možete također odabrati raspon ćelija da biste vidjeli brze izračune za te ćelije, kao što su zbroj, prosjek, minimalna vrijednost, maksimalna vrijednost i broj.

Uređivanje ćelije

Ako je ćelija tablice prazna, kliknite ćeliju, zatim počnite tipkati.

Za uređivanje ćelije koja već ima sadržaj, učinite bilo što od navedenog:

 • Uređivanje sadržaja: Dvaput kliknite ćeliju za prikaz točke umetanja. Za pomicanje točke umetanja, kliknite mjesto na kojem želite da se pojavi u ćeliji.

 • Zamjena sadržaja: Kliknite ćeliju, zatim počnite tipkati. Novi sadržaj zapisat će se preko postojećeg.

 • Brisanje cjelokupnog sadržaja: Kliknite ćeliju, zatim pritisnite tipku Delete.

Tijekom tipanja u ćeliji, Numbers prikazuje popis prijedloga za automatsko dovršavanje. Taj popis uključuje svaki tekst koji ste prethodno unijeli u taj stupac, ali ne i tekst zaglavlja ili podnožja. Pritisnite Tabulator za uporabu prijedloga u ćeliji. Za isključenje automatskog dovršavanja, odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika Numbers na vrhu zaslona vašeg računala). U prozoru Općenito, odznačite opciju "Prikaži prijedloge prilikom uređivanja ćelija tablice".

Savjet: Umetnite prijelom paragrafa u ćeliju tako da pritisnete tipke Option-Return.

Pogledajte Formatiranje ćelija za prikaz različitih vrsta podataka da biste naučili kako dodavati formule.

Brisanje podataka iz ćelija tablice

 • Odaberite ćelije, zatim pritisnite tipku Delete.

  Brisanjem se uklanja sadržaj iz ćelija, ali zadržava se format podataka ćelije, stil teksta i stil ćelije. Za uklanjanje svih podataka, formata i dizajna, odaberite ćelije, a zatim odaberite Uredi > Očisti sve (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona računala).

Auto ispuna ćelija

Možete brzo dodavati sadržaj iz odabranih ćelija u susjedne ćelije bez tipkanja. Možete također ispuniti redak ili stupac logičnim slijedom podataka, na primjer, serijom znamenki, datuma ili slova.

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  • Auto ispuna sadržaja iz jedne ili više ćelija u susjedne ćelije: Odaberite ćelije sa sadržajem kojeg želite kopirati, zatim pomaknite pokazivač preko ruba odabira sve dok se ne prikaže žuto hvatište automatske ispune. Povucite hvatište preko ćelija u koje želite dodati sadržaj.

   Svi podaci, format ćelija, formule ili ispune povezane s odabranim ćelijama su dodane, ali komentari nisu. Auto ispuna vrijednost koju dodajete piše preko postojećih podataka.

  • Auto ispuna slijeda sadržaja ili uzoraka u susjedne ćelije: Utipkajte prve dvije stavke u seriji u prve dvije ćelije tijela retka ili stupca kojeg želite ispuniti; primjerice, utipkajte A i B. Odaberite ćelije, pomaknite pokazivač preko ruba odabira sve dok se ne prikaže žuto hvatište automatske ispune, zatim povucite hvatište preko ćelija koje želite ispuniti.

   Ćelije možete auto ispuniti i pomoću uzorka vrijednosti. Primjerice, ako dvije odabrane ćelije sadrže 1 i 4, vrijednosti 7 i 10 su dodane kad povučete preko dvije susjedne ćelije (vrijednosti rastu za 3).

Auto ispuna ne podešava trajan odnos između ćelija u grupi. Nakon auto ispune možete mijenjati ćelije neovisno jednu o drugoj.

Nakon auto ispune ćelija, formule koje se odnose na te ćelije automatski se ažuriraju i koriste nove vrijednosti.

Kopiranje i lijepljenje ćelija

Prilikom kopiranja ćelije ili premještanja podataka iz ćelije na novu lokaciju u tablici, također se kopiraju sva svojstva ćelije, uključujući njezin format podataka, ispunu, granicu i komentare.

Odaberite ćelije koje želite kopirati ili premjestiti, zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Pomicanje podataka: Dodirnite i zadržite dok se ćelije ne podignu s tablice pa ih povucite na drugu lokaciju u tablici. Postojeći podaci zamjenjuju se novim podacima.

 • Lijepljenje i presnimavanje postojećeg sadržaja: Odaberite Uredi > Kopiraj (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona vašeg računala). Odaberite gornju lijevu ćeliju u koju želite zalijepiti podatke, te zatim odaberite Uredi > Zalijepi.

  Ako vaš raspon podataka sadrži formule, odaberite Zalijepi rezultate formule.

 • Lijepljenje bez presnimavanja: Odaberite Uredi > Kopiraj, odaberite odredišne ćelije, zatim odaberite Umetni > Kopirani redovi ili Umetni > Kopirani stupci (iz izbornika Umetni na vrhu zaslona vašeg računala). Novi redci ili stupci dodaju se za kopirane ćelije.

 • Lijepljenje stila ćelije: Odaberite Format > Kopiraj stil (iz izbornika Format na vrhu zaslona vašeg računala), odaberite ćelije u koje želite zalijepiti stil, te zatim odaberite Format > Zalijepi stil.

 • Zalijepite sadržaj ćelije bez stila. Odaberite Format > Kopiraj (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona vašeg računala), odaberite ćelije u koje želite zalijepiti stil, te zatim odaberite Uredi > Zalijepi i uskladi stil. Zalijepljene ćelije preuzimaju format nove lokacije.

 • Lijepljenje izvan postojeće tablice: Odvucite ćelije na željeno mjesto. Sa zalijepljenim ćelijama izrađuje se nova tablica.

Ako kopirate raspon ćelija koje uključuju skrivene podatke (skrivene ili filtrirane), skriveni podaci također se kopiraju. Ako lijepite u raspon ćelija s podudarajućim rasporedom skrivenih ćelija, skriveni podaci također se lijepe. U suprotnom, skriveni sadržaj se ne zalijepi.

Za informacije o kopiranju i lijepljenju stilova teksta, pogledajte Korištenje stilova paragrafa.

Istaknite red i stupac za ćeliju.

Možete koristiti označavanje lebdenjem za fokusiranje samo na red i stupac za određenu ćeliju.

 • Pritisnite tipku Option dok pokazivačem prelazite preko bilo koje ćelije.

  Dok prelazite pokazivačem, redak i stupac te ćelije privremeno su istaknuti plavom bojom.