Dodavanje uvjetnog označavanja ćelijama

Možete podesiti da aplikacija Numbers mijenja izgled ćelije kada njezina vrijednost zadovoljava određene uvjete. Možete podesiti da ćelije promijene boju u crvenu ako sadrže negativnu vrijednost. Da biste promijenili izgled ćelije na temelju vrijednosti ćelije, izradite pravilo uvjetnog označavanja.

Dodavanje pravila uvjetnog označavanja

 1. Odaberite jednu ili više ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata kliknite na Uvjetno isticanje, zatim kliknite na Dodaj pravilo.

 3. Kliknite na vrstu pravila (na primjer, ako će vrijednost ćelije biti broj, odaberite Numbers), zatim kliknite na pravilo. Listajte da biste vidjeli više opcija.

  Kartice za vrste Brojeva, Teksta, Datuma, Trajanja i Praznih pravila
 4. Unesite vrijednosti za pravilo.

  Na primjer, ako ste odabrali pravilo "datum je nakon", unesite vrijednosti da biste odredili nakon kojeg datuma mora slijediti datum u ćeliji.

  Kliknite Tipka Referenca na ćeliju za korištenje reference na ćeliju. Korištenje reference na ćeliju vam omogućuje usporedbu vrijednosti ćelije s drugom ćelijom—tako da, na primjer, možete označiti ćeliju kada je njezina vrijednost veća od vrijednost druge ćelije. KIiknite na ćeliju kako biste je odabrali ili unesite njezinu adresu na tablici (na primjer, F1).

  Nakon što dodate referencu na ćeliju, možete odabrati želite li da je referenca na ćeliju relativna ili apsolutna. Kliknite na strelicu na tipki i odaberite Sačuvaj redak ili Sačuvaj stupac. Za više informacija, pogledajte Izračun vrijednosti pomoću podataka u ćelijama tablice.

 5. U skočnom izborniku odaberite željeni izgled ćelije, kao što su podebljana slova ili kurziv.

  Možete odabrati Vlastiti stil da biste odabrali vlastitu boju fonta, debljinu fonta i ispunu ćelije.

 6. Kliknite na Gotovo.

Napomena: Ako ćelija odgovara više pravila, njezin se izgled mijenja u skladu s prvim pravilom na popisu. Možete povući da biste promijenili raspored pravila.

Ponavljanje pravila uvjetnog označavanja

Najjednostavniji način za dodavanje pravila za više ćelija je da odaberete te ćelije, zatim dodate pravilo. Ipak, ako ste već dodali pravilo u ćeliju i želite primijeniti to pravilo na druge ćelije, možete kombinirati pravila označavanja.

 1. Odaberite ćeliju s pravilom koje želite ponoviti i ćelije u koje želite dodati pravilo.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata, kliknite Prikaži pravila označavanja.

 3. Kliknite Kombiniraj pravila.

Brisanje pravila uvjetnog označavanja

 1. Odaberite ćeliju ili ćelije s pravilom koje želite obrisati.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata, kliknite Prikaži pravila označavanja.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Kombiniraj sva pravila za odabrane ćelije: Kliknite Tipka Napredne opcije na dnu Inspektora formata, zatim kliknite Očisti sva pravila.

  • Brisanje određenog pravila: Pomaknite pokazivač preko pravila pa kliknite na Tipka Smeće u gornjem desnom kutu.

Ako želite obrisati pravilo u svim ćelijama, ali se ne možete sjetiti koje je ćelije potrebno odabrati, odaberite barem jednu od ćelija s tim pravilom. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata kliknite na Prikaži pravila označavanja. Kliknite Tipka Napredne opcije na dnu Inspektora formata, zatim kliknite Odaberi ćelije s jednakim pravilima i obrišite posebno pravilo.