Formatiranje ćelija za prikaz različitih vrsta podataka

Možete formatirati ćeliju tablice s vrstom podataka koja određuje način pojavljivanja podataka u ćeliji i način na koji podatke prepoznaju funkcije koje se odnose na tu ćeliju.

Možete također odabrati koliko se decimalnih mjesta prikazuje u ćelijama koje sadrže brojeve, jedinice valute, ili postotke, čak i ako je točna vrijednost unesena u ćeliju preciznija od onoga što želite prikazati. Unesena stvarna vrijednost uvijek se koristi u izračunima, bez obzira na to koliko se decimalnih mjesta prikazuje u ćelijama, osim kada se formula odnosi na tekst u ćeliji - u tom se slučaju prikazana vrijednost koristi u izračunu.

Možete promijeniti format ćelije, čak i ako ste u ćeliju već unijeli sadržaj. Primjerice, ako imate tablicu s mjesečnim budžetom, možete automatski dodati znak dolara ($) u sve ćelije tako da ih formatirate kao valutu.

Brojevi

Ćelije formatirane kao brojevi standardno prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije formatirane kao brojevi prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

Izmjene postavki decimala primjenjuju se na brojeve i postotke. Na primjer, ako promijenite ćeliju s brojem u postotak, broj prikazanih decimalnih mjesta se ne mijenja.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite opciju u skočnom izborniku Format podataka.

  • Broj: Prikazuje standardno formatiranje brojeva.

  • Razlomak: Prikazuje brojeve s brojnikom i nazivnikom. Odaberite opciju u skočnom izborniku Točnost kako biste odredili maksimalan broj znamenki koji želite da se prikazuje, ili kako biste zaokružili vrijednost na najbližu polovicu, četvrtinu, i tako dalje.

  • Znanstveno: Prikazuje brojeve u znanstvenom adresiranju. U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano, ili odaberite Auto za prikaz onoliko decimalnih mjesta koliko unesete.

 3. Formatiranje brojeva možete podesiti na sljedeće načine:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Aplikacija Numbers prikazanu vrijednost zaokružuje umjesto da je skraćuje. Primjerice, ako je vaša vrijednost "5,75" i broj decimalnim mjesta postavite na nulu, aplikacija Numbers prikazuje "6".

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Odaberite opciju iz skočnog izbornika desno od polja Decimale.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

Valuta (jedinice novčane vrijednosti)

Ćelije koje su formatirane kao valute standardno prikazuju dva decimalna mjesta. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete ili da sve ćelije prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite Valuta u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Aplikacija Numbers prikazanu vrijednost zaokružuje umjesto da je skraćuje. Primjerice, ako je vaša vrijednost "5,75" i broj decimalnim mjesta postavite na nulu, aplikacija Numbers prikazuje "6".

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Odaberite opciju iz skočnog izbornika desno od polja Decimale.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

  • Koristite negativne brojeve stila izračuna: Odaberite potvrdnu kućicu Stil izračuna za prikaz negativnih vrijednosti unutar zagrada.

 4. Odaberite simbol valute, primjerice američki dolar ($) u skočnom izborniku Valuta.

Postotci

Ćelije formatirane kao postoci standardno prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete. Ovu postavku možete promijeniti tako da sve ćelije prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

Promjene u postavkama decimala primjenjuju se na postotke i brojeve u odabranom rasponu ćelija. Na primjer, ako promijenite format ćelije iz postotka u decimalu, broj prikazanih decimalnih mjesta se ne mijenja.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite Postotak u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Aplikacija Numbers prikazanu vrijednost zaokružuje umjesto da je skraćuje. Primjerice, ako je vaša vrijednost "5,75" i broj decimalnim mjesta postavite na nulu, aplikacija Numbers prikazuje "6".

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Odaberite opciju iz skočnog izbornika desno od polja Decimale.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

Ako formatirate ćeliju koja već sadrži vrijednost, pretpostavlja se da je da vrijednost decimala i pretvara se u postotak. Na primjer, 3 postaje 300%.

Ako se vrijednost postotka koristi u formuli, koristi se njezina verzija s decimalnim brojem. Na primjer, vrijednost koja se prikazuje kao 3% koristi se kao 0,03 u formuli.

Datum i vrijeme

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite "Datum i vrijeme" u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Odaberite format u skočnom izborniku Datum.

  Ako odaberete Bez, u ćeliji se ne prikazuje datum, čak i ako se on unese i koristi u izračunima datuma i vremena.

 4. Odaberite format u skočnom izborniku Vrijeme.

  Ako odaberete Bez, u ćeliji se ne prikazuje vrijeme, čak i ako se vrijeme unese i koristi u izračunima datuma i vremena.

Ako ne unesete ni datum ni vrijeme, aplikacija Numbers će sama dodati zadane vrijednosti. Primjerice, ako unesete "1:15 PM", aplikacija Numbers standardno dodaje današnji datum.

Smart pregled tablice na dnu prozora prikazuje stvarnu vrijednost datuma i vremena odabrane tablice, čak i ako u tablici odlučite prikazati samo jedno od njih.

Trajanja (jedinica vremena)

Standardno se ćelije koje sadrže podatke o trajanju automatski formatiraju da prikazuju sve vremenske jedinice koje unesete. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije trajanja prikazuju samo određene jedinice vremena (primjerice, samo sate, ne minute, sekunde ili milisekunde), čak i ako su u ćeliju unesene preciznije vrijednosti trajanja. Preciznije vrijednosti još uvijek se koriste u formulama koje vrše izračune na temelju jedinica vremena.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata odaberite Trajanje u skočnom izborniku Format podataka.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Prikažite ili sakrijte oznake jedinica vremena: Kliknite Automatske jedinice, zatim odaberite opciju iz skočnog izbornika Stil:

   • 0: Skriva sve oznake vremenskih jedinica.

   • 0t: Prikazuje oznake vremenske jedinice kao skraćenice—primjerice, "m" za minute.

   • 0 tjedana: Prikazuje puni naziv oznaka vremenskih jedinica.

  • Podesite ćelije trajanja tako da sve prikazuju iste jedinice: Kliknite Prilagođene jedinice, zatim kliknite jedinice na desnom ili lijevom kraju birača raspona trajanja kako biste obuhvatili opseg vremenskog trajanja koji želite koristiti, od tjedana (tj) do milisekundi (ms).

Ako promijenite format trajanja nakon što unesete podatke u ćelije, podaci će se automatski prilagoditi novom formatu trajanja koji podesite.

Automatsko formatiranje ćelija

Standardno, aplikacija Numbers automatski formatira ćelije.

Ako promijenite format podataka za ćeliju, možete se uvijek vratiti natrag na automatski format.

 • Odaberite ćeliju ili raspon ćelija, zatim u prozoru Ćelija Inspektora formata iz skočnog izbornika Format datuma odaberite Automatski.