Premještanje, promjena veličine i zaključavanje tablice

Kada kliknete na tablicu, oko nje se pojavljuju kontrole koje vam pomažu da je odaberete, pomaknete, promijenite joj veličinu i zaključate je.

Odabir tablice

  • Kliknite bilo gdje na tablici, zatim u gornjem lijevom kutu granice tablice kliknite na Hvatište tablice.

Kad je tablica odabrana, pojavljuju se tri hvatišta odabira (bijeli kvadrati) na granici tablice.

Promjena veličine tablice

Promjena veličine povećava ili smanjuje tablicu; ne mijenja broj redaka i stupaca koje tablica sadrži.

  • Odaberite tablicu, a zatim povucite bilo koje hvatište odabira (bijeli kvadrati) na rubu tablice kako biste je povećali ili smanjili.

    Da biste istovremeno promijenili veličinu redaka i stupaca, povucite točku u kutu. Da biste proporcionalno promijenili veličinu tablice, Shift-povucite bijeli kvadrat u kutu.

Premještanje tablice

  1. Kliknite bilo gdje u tablici.

  2. Povucite Hvatište tablice u gornjem lijevom kutu kako biste pomaknuli tablicu do željenog mjesta na listu.

Zaključavanje ili otključavanje tablice

Možete zaključati tablicu tako da se ne može uređivati, pomicati ili obrisati.

  • Odaberite tablicu, zatim kliknite na Razmjesti u Inspektoru formata pa kliknite na Zaključaj.

Za otključavanje tablice kliknite na nju, zatim kliknite na Otključaj.