Promjena izgleda tablice

Možete promijeniti izgled tablice tako da primijenite drugačiji unaprijed dizajnirani stil, izmijenite nacrt tablice, prikažete ili sakrijete linije rešetke i koristite izmjenične boje redaka.

Primjena drugačijeg stila na tablicu

Svaki predložak uključuje set unaprijed oblikovanih stilova tablica koji izgledom pristaju tom predlošku. Možete primijeniti drugačiji stil na tablicu u bilo kojem trenutku.

 1. Kliknite na tablicu.

 2. U prozoru Tablica u Inspektoru formata odaberite drugačiji stil iz opcija na vrhu prozora.

Ako ste mijenjali izgled tablice prije primjene drugog stila tablice, novi stil tablice zadržat će te promjene. Za poništavanje tih promjena kada primijenite novi stil, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite novi stil tablice, zatim odaberite "Očisti promjene i primijeni stil".

Također možete izraditi vlastite stilove tablica.

Ponovna primjena stila na tablicu

Ako ste promijenili izgled tablice, primjerice promijenili rub ćelija tablice, možete vratiti te promjene natrag na izvorni stil tablice.

 1. Kliknite bilo gdje u tablici.

 2. U prozoru Tablica unutar Inspektora formata, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite stil koji želite ponovno primijeniti, zatim odaberite Poništi promjene i primijeni stil.

Promjena nacrta tablice i linija rešetke

 1. Kliknite bilo gdje u tablici.

 2. U prozoru Tablica u Inspektoru formata učinite jedno od sljedećeg:

  • Promjena nacrta: Promijenite vrstu, debljinu i boju linija s pomoću kontrola Obrub tablice.

  • Promjena linija rešetke: Kliknite tipku Linije rešetke kako biste dodali ili uklonili linije rešetke iz tijela tablice, iz redaka i stupaca zaglavlja i iz redaka podnožja.

Izmjena granice ili pozadine ćelija tablice

Možete izmijeniti granicu i pozadinu bilo kojih odabranih ćelija tablice.

 1. Odaberite ćelije koje želite izmijeniti.

  Za promjenu svih ćelija u tablici, odaberite tablicu.

 2. U prozoru Ćelija u Inspektoru formata učinite jedno od sljedećeg:

  • Promjena nacrta: U odjeljku Granica kliknite Tipka Odaberi programirano, odaberite stil granice u skočnom izborniku, zatim odaberite granice na koje želite primijeniti stil.

   Također možete prilagoditi rubove ćelija, primjerice linije između ćelija mogu biti deblje ili tanje. Za izradu vlastitog ruba ćelije, kliknite trokutić s lijeve strane opcije Rub. Upotrijebite kontrole za određivanje vlastitog stila, zatim kliknite raspored ruba ćelije za primjenu vaših promjena.

   Možete promijeniti obrub tablice u prozoru Tablica unutar Inspektora formata.

  • Promijenite pozadinu: Kliknite na izbornik boja u odjeljku Ispuna, zatim odaberite boju. Za podešavanje pozadine kliknite na trokutić za otkrivanje lijevo od ispune, a zatim koristite kontrole za unos dodatnih promjena.

   Kontrole za odabir boje ispune

Možete izraditi pravila za automatsku izmjenu izgleda ćelije kada njezina vrijednost zadovoljava određene uvjete. Za više informacija, pogledajte Dodavanje uvjetnog označavanja ćelijama.

Izmjenjivanje boja redaka

 1. Odaberite tablicu.

 2. U prozoru Tablica u Inspektoru formata označite potvrdnu kućicu Izmjenične boje redaka, zatim kliknite na izbornik boja kako biste odabrali boju.

Boje reda ne mijenjaju se kod stupaca zaglavlja. Stupci zaglavlja imaju vlastiti izgled temeljen na stilu tablice koji ste odabrali.