Dodavanje i promjena rasporeda redaka i stupaca tablice

Tablica može sadržavati tri vrste redaka i stupaca:

 • Retci i stupci zaglavlja prikazuju oznake koje identificiraju što svaki redak i stupac sadrži. Podaci u ćelijama zaglavlja ne koriste se u formulama. Zaglavlja su opcionalna, a tablica može sadržavati do pet redaka zaglavlja i pet stupaca zaglavlja.

 • Retci i stupci tijela sadrže podatke tablice. Tablica treba sadržavati barem jedan redak tijela i jedan stupac.

 • Retci podnožja prikazuju se na dnu tablice.

Kod velikih tabličnih dokumenata možete zamrznuti (ili zaključati) retke i stupce zaglavlja tako da budu uvijek vidljivi kada listate niz tablični dokument.

Povucite hvatišta retka ili stupca za dodavanje ili brisanje redaka ili stupaca izvan tablice.

Umetanje i brisanje redaka i stupaca tijela

 • Učinite jedno od sljedećeg:

  • Dodavanje ili brisanje retka ili stupca na rubu tablice: Kliknite Hvatište retka pri dnu ili Hvatište stupca prvi vrhu tablice. (Povucite kontrolu za dodavanje ili brisanje više od jednog retka ili stupca.) Možete obrisati redak ili stupac samo ako su sve njegove ćelije prazne.

  • Dodavanje ili brisanje retka ili stupca unutar tablice: Kliknite tablicu, pomaknite pokazivač preko trake s brojevima ili slovima, kliknite strelicu, zatim odaberite naredbu iz prikazanog izbornika.

   Slika izbornika stupca tablice s naredbama za dodavanje ili brisanje redaka i stupaca.

Savjet: Za umetanje većeg broja redaka ili stupaca, pritisnite i zadržite tipku Command te kliknite broj redaka ili stupaca koje želite umetnuti, kliknite strelicu, zatim odaberite "Dodaj stupce" ili "Dodaj retke".

Za brisanje većeg broja redaka ili stupaca, pritisnite i zadržite tipku Command te kliknite broj redaka ili stupaca, kliknite strelicu, zatim odaberite "Obriši odabrane retke" ili "Obriši odabrane stupce".

Dodavanje, brisanje i zamrzavanje redaka i stupaca zaglavlja

Dodavanje redaka zaglavlja, stupaca zaglavlja ili redaka podnožja konvertira postojeće retke ili stupce u zaglavlja ili podnožja. Na primjer, ako imate podatke u prvom retku tablice i dodate redak zaglavlja, prvi redak se mijenja u zaglavlje i sadrži iste podatke.

Možete zamrznuti retke ili stupce zaglavlja kako bi uvijek bili vidljivi kad listate tablični dokument.

 1. Kliknite bilo gdje u tablici.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodavanje ili brisanje zaglavlja i podnožja: U prozoru Tablica unutar Inspektora formata, odaberite broj skočnim izbornicima Zaglavlja i podnožje. Za uklanjanje svih zaglavlja ili podnožja, podesite broj na nulu.

  • Zamrzavanje redaka i stupaca zaglavlja: Odaberite "Zamrzni retke zaglavlja" ili "Zamrzni stupce zaglavlja" iz skočnog izbornika. Za odmrzavanje, odznačite opciju "Zamrzni retke zaglavlja" ili "Zamrzni stupce zaglavlja" tako da kvačica nestane.

   Tri skočna izbornika za stupce zaglavlja, retke zaglavlja i podnožja

Za prikazivanje zaglavlja tablice na svakoj stranici tabličnog dokumenta prilikom ispisa, pogledajte Ispis tabličnog dokumenta.

Odabir redaka i stupaca

 1. Kliknite na tablicu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Odabir jednog retka ili stupca: Kliknite na traku za redak ili stupac koji želite odabrati.

  • Odaberite više redaka ili stupaca: Kliknite na traku retka ili stupca, zatim povucite hvatište odabira (bijela točka) kako biste obuhvatili željene retke ili stupce.

  • Odaberite nepovezane retke ili stupce: Pritisnite i zadržite tipku Command te kliknite traku retka ili stupca.

Pomicanje redaka i stupaca unutar tablice

Odaberite jedan ili više redaka ili stupaca, zatim učinite nešto od navedenog:

 • Pomaknite retke: Kliknite i držite trake označene brojevima za retke tako da se čini da se retci uzdižu iz tablice, zatim povucite iznad ili ispod drugog retka.

 • Pomaknite stupce: Kliknite i držite trake označene slovima za stupce tako da se čini da se stupci uzdižu iz tablice, zatim povucite desno ili lijevo od drugog stupca.

Ako povučete retke ili stupce izvan postojeće tablice, izradit ćete novu tablicu koja će ih sadržavati.

Promjena veličine redaka i stupaca

Možete promijeniti širinu pojedinih stupaca i visinu pojedinih redaka u tablici.

 1. Kliknite na tablicu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ručno promijenite veličinu: Pomaknite pokazivač preko desnog ruba trake označene slovima za stupac kojemu želite promijeniti veličinu, ili preko dna trake označene brojevima za redak, dok se ne prikaže Promjena veličine hvatišta stupca, a zatim povucite za promjenu veličine.

   Za istovremenu promjenu veličine većeg broja stupaca ili redaka, prvo ih odaberite. Pomaknite pokazivač preko ruba trake sa slovima koja je sasvim desno ili preko najdonje trake s brojevima, zatim povucite kad ugledate Promjena veličine hvatišta stupca. Veličina će se promijeniti proporcionalno. Za promjenu veličine na jednaku veličinu, Option-povucite.

  • Precizno promijenite veličinu: Kliknite na ćeliju u retku ili stupcu koji želite promijeniti. U prozoru Tablica u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Veličina retka i stupca, zatim koristite strelice kako biste odredili željenu veličinu. Mijenja se veličina cijelog retka ili stupca. Odabirom ćelija iz više od jednog retka ili stupca mijenja se veličina svih redaka ili stupaca uključenih u odabir.

   Kontrole za promjenu veličine retka i stupca
  • Automatski smanjite stupac ili redak da odgovara svojem sadržaju: Dvaput kliknite na desni rub trake označene slovom ili na donji rub trake označene brojkom. Ili kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Veličina redaka i stupaca u prozoru Tablica unutar Inspektora formata, a zatim kliknite na Prilagodi.

  • Podešavanje svih stupaca iste širine ili svih redaka iste visine: Odaberite tablicu, zatim odaberite Tablica > Raspodijeli retke ravnomjerno ili Tablica > Raspodijeli stupce ravnomjerno (iz izbornika Tablica na vrhu zaslona vašeg računala).

  • Podešavanje nekoliko stupaca iste širine ili nekoliko redaka iste visine: Odaberite stupac ili redak, a zatim Command-kliknite na druge stupce ili retke. Odaberite Tablica > Raspodijeli retke ravnomjerno ili Tablica > Raspodijeli stupce ravnomjerno (u izborniku Tablica na vrhu zaslona vašeg računala).

Prikazivanje i skrivanje redaka i stupaca

Opcija skrivanja redaka ili stupaca je korisna ako, primjerice, želite upotrijebiti njihove podatke za formule, ali ne želite da podaci budu vidljivi.

Kad razvrstavate stupce, sakrivene ćelije također se razvrstavaju.

 1. Odaberite retke ili stupce koje želite sakriti.

 2. Pomaknite pokazivač preko trake s brojevima ili slovima, zatim kliknite prikazanu strelicu okrenutu prema dolje.

 3. U prikazanom izborniku, odaberite "Sakrij odabrane retke" ili "Sakrij odabrane stupce".

Za prikaz skrivenih redaka ili stupaca, odaberite redak ili stupac pokraj skrivenih. Pomaknite pokazivač iznad trake, kliknite na strelicu prema dolje, zatim odaberite opciju Otkrij.

Ako želite otkriti sve retke ili stupce, kliknite na bilo koje mjesto u tablici, zatim odaberite Tablica > Otkrij sve retke ili Otkrij sve stupce (u izborniku Tablica na vrhu zaslona vašeg računala).