Spremanje tablice kao novog stila

Ako prilagodite izgled tablice i želite primijeniti te iste promjene na druge tablice, možete izraditi novi stil tablice. Taj je stil pohranjen zajedno sa stilovima tablica koji su uključeni u predlošku.

Kada izradite novi stil tablice, on se bazira na najčešće korištenom stilu za neke atribute, kao što su ispuna ćelije ili stil ruba. Primjerice, ako vaša tablica koristi mnogo različitih vrsta fontova, novi stil će sadržavati font koji se najčešće prikazuje u vašoj tablici.

Spremanje tablice kao novog stila

 1. Odaberite tablicu s promjenama koje želite spremiti kao novi stil.

 2. U prozoru Tablica unutar Inspektora formata, navigirajte do posljednjeg prozora sa stilovima tablica tako da kliknete strelicu udesno.

 3. Kliknite na Tipka Dodaj stil za dodavanje svog stila.

Organiziranje i brisanje stilova tablica

Možete promijeniti redoslijed stilova u prozoru Tablica unutar Inspektora formata.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti sve dok ne počne treperiti.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Da biste pomaknuli stil iz jednog prozora u drugi, povucite ga preko jedne od strelica da biste otvorili drugi prozor, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Da biste obrisali stil, Control-kliknite ga pa odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova tablice

Za brzu promjenu izgleda svih tablica na koje je primijenjen isti stil, ponovno definirajte stil, zatim ga primijenite na sve tablice.

 1. Odaberite jednu od tablica čiji stil želite promijeniti, zatim promijenite njezin izgled na željeni način.

 2. Odaberite tablicu koju ste upravo promijenili (ako ste je odznačili).

 3. U prozoru Tablica u Inspektoru formata, Control-kliknite stil koji želite promijeniti, zatim odaberite "Ponovno definiraj stil iz odabira".

 4. Odaberite jedno od navednog:

  • Ažurirajte sve objekte koji koriste trenutni stil: Ovime se mijenja izgled svih tablica koje trenutno koriste ovaj stil.

  • Nemojte ažurirati objekte te ih odvojite od ovog stila: Ovime se mijenja samo odabrana tablica.

 5. Kliknite na U redu.

Vaš novi stil tablice dodan je stilovima tablica na vrhu prozora Tablica. Možete organizirati i mijenjati te stilove po želji.