Dodavanje i uređivanje oblika

Nakon što dodate oblik na list, možete ga prilagoditi na više načina. Primjerice, standardnu zvijezdu s 5 kraka možete promijeniti u supernovu s 20 krakova, podesiti koliko su zaobljeni kutovi kvadrata, dodati tekst u oblik i više.

Dodavanje oblika

 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci.

  Kliknite na strelice da biste vidjeli više stilova oblika.

 2. Odaberite oblik da biste ga dodali na list.

Dodavanje linija i strelica

Možete izraditi ravnu ili zakrivljenu liniju, zatim podesiti njezin izgled tako da promijenite njezinu širinu (debljinu) ili boju, ili dodate različite krajnje točke, primjerice strelicu, krug ili kvadrat.

 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci, zatim kliknite liniju.

  Također možete odabrati postojeću liniju.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Potez.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podešavanje debljine linije: Za promjenu debljine linije, kliknite strelice pored veličine točke ili unesite broj.

  • Promjena krajnjih točaka: Kliknite skočni prikaz pored Krajnje točke i odaberite krajnju točku.

  Kontrole za promjenu krajnjih točaka, debljine i boje linije

Dodavanje teksta unutar oblika

 • Dvaput kliknite oblik kako bi se pojavila točka umetanja te unesite tekst.

  Ako oblik sadrži preveliku količinu teksta, pojavljuje se oznaka isječka (+). Da biste promijenili veličinu oblika, kliknite na njega, a zatim povucite bilo koje hvatište odabira dok se ne prikaže cijeli tekst.

Tekst unutar oblika možete formatirati kao i svaki drugi tekst na vašem listu. Odaberite tekst, a zatim upotrijebite alate u prozoru Tekst u Inspektoru formata da biste ga izmijenili.

Podešavanje krivulja uz rub oblika

 1. Odaberite oblik.

 2. Odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (iz izbornika Format na vrhu zaslona vašeg računala).

 3. Dvaput kliknite na hvatište da biste promijenili liniju iz zakrivljene u ravnu. Hvatišta predstavljaju različite vrste linija:

  • Kvadrat s crvenim obrisom: označuje oštre linije. Linije koje se spajaju s tom točkom su ravne.

  • Krug s crvenim obrisom: označuje zakrivljene linije. Linije koje se spajaju s tom točkom su zakrivljene.

 4. Kliknite izvan oblika kada završite s njegovim uređivanjem.

Da biste promijenili standardne krivulje u Bézierove, kliknite na Numbers > Postavke, a zatim u prozoru Općenito odaberite standardne Bézierove krivulje. Kada uređujete oblik koji upotrebljava Bézierove krivulje, možete prilagoditi krivulju s pomoću hvatišta na točki.

Podešavanje značajki oblika

Možete promijeniti značajke bilo kojeg unaprijed nacrtanog oblika na određene načine.

Odaberite oblik, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Promjena oblika kutova zaobljenog kvadrata: Povucite zeleno hvatište prema kutu da biste ga izoštrili, ili od kuta da biste ga učinili zaobljenijim.

 • Promjena broja vrhova na zvijezdi: Povucite vanjsko zeleno hvatište u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste dodali ili uklonili vrhove. Zvijezda može imati između tri i dvadeset vrhova.

 • Promjena oblika vrhova na zvijezdi: Povucite unutarnje zeleno hvatište prema središtu zvijezde da biste vrhove učinili dugima i uskima, ili povucite hvatište od središta kako biste vrhove učinili kratkima i širokima.

 • Prilagođavanje oblika balončića s informacijama ili govorom: Povucite zeleno hvatište na tijelu balončića da biste mu promijenili oblik. Povucite zeleno hvatište na vrhu točke da biste mu promijenili duljinu i položaj. Povucite zeleno hvatište pri dnu točke da biste mu promijenili širinu.

 • Promjena broja stranica peterokuta: Povucite zeleno hvatište u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste prilagodili broj stranica.

 • Prilagođavanje proporcija strelica: Povucite zeleno hvatište prema vrhu strelice da biste vršak učinili plićim ili ga povucite prema rubu strelice da biste podebljali tijelo strelice.

 • Dodavanje više točaka uređivanja obliku: Odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (iz izbornika Format na vrhu zaslona vašeg računala). Kliknite za dodavanje točke uređivanja, zatim povucite točku.

Crtanje oblika

Možete "crtati" na listu kako biste napravili svoje oblike.

 1. Kliknite Oblik Tipka Oblik u alatnoj traci, zatim kliknite Crtanje olovkom.

 2. Kliknite bilo gdje na listu kako biste odredili prvu točku vlastitog oblika.

 3. Pomaknite kursor i zatim kliknite kako biste odredili drugu točku; nastavite dodavati koliko god točaka želite.

  Za izradu zakrivljenog segmenta, kliknite i povucite, zatim ponovno kliknite.

  Da biste obrisali segment koji ste upravo izradili, odaberite točku, a zatim pritisnite tipku Delete.

 4. Da biste završili oblik, učinite nešto od sljedećeg:

  • Zatvorite oblik (dodajte punu liniju između zadnje i prve točke): Kliknite na prvu točku.

  • Ostavite oblik otvorenim (nema linije između zadnje i prve točke): Pritisnite tipku Esc (Escape).

Za promjenu točaka ili linijskih kontura oblika, odaberite oblik, zatim odaberite Format > Oblici i linije > Podesi da se može urediti (u izborniku Format na vrhu zaslona vašeg računala).

Kombiniranje oblika za izradu novog oblika

Možete izraditi novi oblik kombiniranjem dvaju oblika. Primjerice, ukoliko želite izraditi oblik koji izgleda kao srce, možete upotrijebiti tri oblika, dijamant i dva kruga, te ih ujediniti u jedan oblik. Također možete izuzimati oblike iz drugih oblika i uklanjati preklapajuća područja između dva oblika.

 1. Odaberite najmanje dva oblika koja se dodiruju ili preklapaju.

  Savjet: Preklopite oblike kako biste postigli zanimljiviji efekt.

 2. U prozoru Razmjesti u Inspektoru formata, kliknite jednu od sljedećih tipki:

  • Opcija "Ujedini": Kombinira odabrane oblike u jedan oblik.

  • Opcija "Sjecište": Izrađuje oblik iz preklapajućeg područja.

  • Opcija "Oduzmi": Uklanja oblik u sloju iznad drugog oblika. Za odabir uklonjenog oblika, povucite taj oblik u najgornji sloj. Za dodatne informacije o promjeni slojeva, pogledajte Uslojavanje, grupiranje i zaključavanje objekata.

  • Opcija "Izuzmi": Izrađuje oblik koji ne sadrži preklapajuće područje između oblika.

  Slika koja prikazuje efekte kombiniranja kvadrata i zvijezde.