Izrada stilova objekta

Ako podesite izgled objekta i iste promjene želite primijeniti na drugom objektu u vašem tabličnom dokumentu, možete izraditi novi stil. Taj je stil pohranjen zajedno sa stilovima koji su uključeni u predlošku.

Dodavanje novog stila

 1. Odaberite objekt s promjenama koje želite spremiti kao novi stil.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata navigirajte do zadnje stranice stilova klikom na strelicu s desne strane stilova.

 3. Kliknite na Izradite tipku Stil za dodavanje svog stila.

Organizacija i brisanje stilova objekata

Možete promijeniti redoslijed stilova u prozoru Stil.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti sve dok ne počne treperiti.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Da biste pomaknuli stil iz jednog prozora u drugi, povucite ga preko jedne od strelica da biste otvorili drugi prozor, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Da biste obrisali stil, Control-kliknite ga pa odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova objekta

Da biste brzo promijenili izgled svih objekata na koje je primijenjen jednaki stil, ponovno definirajte stil i zatim ga primijenite na sve objekte.

 1. Odaberite jedan od objekata čiji stil želite promijeniti, pa mu promijenite izgled tako da izgleda kako želite.

 2. Odaberite objekt koji ste upravo promijenili (ako ste ga odznačili).

 3. U prozoru Stil u Inspektoru formata Control-kliknite na stil, a zatim odaberite Ponovno definiraj stil iz odabira.

 4. Kliknite na U redu.

  Svi objekti koji koriste taj stil ažuriraju se novim stilom.