Poravnanje i postavljanje položaja objekata

Upotrijebite vodilice za poravnanje i vodilice razmaka kako bi vam olakšale precizno postavljanje objekata na list. Kada su vodilice uključene, pojavit će se kako na listu povlačite objekte u poravnanju s, ili jednako udaljene od, drugog objekta. Možete uključiti i isključiti vodilice prema potrebi.

Vodilice za poravnanje iznad dvaju objekata

Možete dodati vlastite vodilice na list i smjestiti ih kamo god želite. Te su vodilice vidljive dok radite.

Možete također odrediti lokaciju objekta koristeći njegove x i ykoordinate.

Uključivanje vodilica za poravnanje

 1. Odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika aplikacije Numbers na vrhu zaslona vašeg računala), a zatim kliknite na Ravnala.

 2. Odaberite jednu od vodilica za poravnanje:

  • Središnje vodilice: Ukazuju da se središte objekta poravnalo sa središtem drugog objekta ili središtem lista.

  • Rubne vodilice: Ukazuju da su se rubovi objekta poravnali s rubovima drugog objekta ili rubovima lista.

  • Vodilice za mijenjanje veličine Pokazuju kada je objekt usklađen s veličinom drugog objekta u određenoj dimenziji (primjerice, visini).

  • Vodilice razmaka: Pokazuju kada se tri ili više objekata nalaze na jednakoj međusobnoj udaljenosti u liniji.

Također možete mijenjati boju vodilica za poravnanje. Kliknite na izbornik boja pokraj Vodilica za poravnanje u postavkama Ravnala, te zatim odaberite boju.

Prikaži ravnala

Možete prikazati ili sakriti ravnala kako biste olakšali namještanje i poravnanje objekata na listu. Učinite nešto od sljedećeg:

 • Prikaz ili skrivanje ravnala: Odaberite Prikaz > Prikaži ravnala ili Prikaz > Sakrij ravnala (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala). Također možete koristiti prečicu tipkovnice Command-R.

 • Promijenite jedinice ravnala: Odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika aplikacije Numbers na vrhu zaslona vašeg računala), a zatim kliknite na Ravnala. Odaberite mjernu jedinicu iz skočnog izbornika Jedinice ravnala.

 • Prikaži veličinu i koordinate položaja prilikom premještanja objekata: Odaberite Numbers > Postavke, zatim kliknite Ravnala. Odaberite kućicu za veličinu i položaj.

Dodavanje trajnih vodilica za poravnanje

Na list možete dodavati vlastite vodilice za poravnanje kako bi vam olakšale izradu posebnog rasporeda. Možete ih dodati koliko god želite te ih smjestiti i podesiti kako vam odgovara. Vodilice za poravnanje jedinstvene su za svaki list u tabličnom dokumentu.

Da biste dodali trajne vodilice za poravnanje na list, morate imati prikazana ravnala.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Dodajte vodoravnu vodilicu: Povucite nadolje od ravnala na vrhu.

 • Dodajte okomitu vodilicu: Povlačite nadesno od ravnala s lijeve strane.

 • Premjestite vodilicu: Povlačite vodilicu kako biste je premjestili.

Također možete mijenjati boju vodilica za poravnanje. Odaberite Numbers > Postavke, zatim kliknite Ravnala. Kliknite na izbornik boja pokraj Vodilica za poravnanje, te zatim odaberite boju.

Uklanjanje, sakrivanje ili brisanje svih trajnih vodilica za poravnanje

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Uklonite vodoravnu vodilicu: Povucite je na vrh lista.

 • Uklonite okomitu vodilicu: Povucite je na lijevu stranu lista.

 • Sakrijte sve vodilice: Odaberite Prikaz > Vodilice > Sakrij vodilice (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala).

  Da biste prikazali sve vodilice, odaberite Prikaz > Vodilice > Prikaži vodilice (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala).

 • Očisti sve vodilice: Odaberite Prikaz > Vodilice > Očisti sve vodilice na listu (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala).

Poravnavanje objekta s pomoću koordinata x i y

 1. Odaberite objekt.

 2. U prozoru Razmjesti u Inspektoru formata unesite vrijednosti x i yu polja Položaj.

  Vrijednost x mjeri se od lijevog ruba lista do gornjeg lijevog kuta objekta.

  Vrijednost y mjeri se od gornjeg ruba lista do gornjeg lijevog kuta objekta.

Poravnavanje objekata uz rub lista

Možete poravnati sve svoje objekte prema rubu lista.

 1. Odaberite objekt, ili Shift-kliknite kako biste odabrali više objekata.

 2. U prozoru Razmjesti u Inspektoru formata odaberite opciju u skočnom izborniku Poravnaj.

  Ako su odabrana dva ili više objekata, objekti se poravnavaju prema objektu koji je najviše usmjeren prema odabranom smjeru. Na primjer, ako poravnate tri objekta s lijeve strane, objekt koji je smješten krajnje lijevo se ne pomiče, a drugi objekt poravnava se prema njemu.

Objekti s jednakim međusobnim razmakom

Možete smjestiti objekte tako da između njih bude jednak razmak na vodoravnoj i okomitoj osi.

 1. Odaberite jedan ili više objekata.

 2. U prozoru Razmjesti u Inspektoru formata odaberite opciju u skočnom izborniku Raspodijeli.

  • Ravnomjerno: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne i okomite osi.

  • Vodoravno: objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne osi.

  • Okomito: objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž okomite osi.

Pomicanje objekta jednu po jednu točku

Možete lagano pomaknuti objekt da biste ga pomicali u koracima od jedne točke.

 • Odaberite objekt i pritisnite tipku sa strelicom.