Promjena izgleda objekta

Možete promijeniti izgled objekta tako da mu promijenite granice, boju ispune, sjenu i drugo. Aplikacija Numbers sadrži mnoge unaprijed dizajnirane stilove objekta - koordinirane setove boja, granica i sjena - koji su usklađeni s predlošcima tabličnih dokumenata. Primjenom jednog od tih stilova možete brzo promijeniti izgled objekta, a možete odabrati i iz raspona dodatnih opcija kako biste podesili izgled objekta.

Primjena stila na objekt

 • Odaberite objekt pa kliknite na stil na vrhu prozora Stil u Inspektoru formata.

  Kliknite na lijevu ili desnu strelicu da biste vidjeli više stilova.

Promjena prozirnosti objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. U prozoru Stil unutar Inspektora formata povucite kliznik Prozirnost.

Dodavanje ili promjena granice objekta

 1. Odaberite objekt.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Granica, a zatim u skočnom izborniku odaberite vrstu granice.

 3. Upotrijebite kontrole da biste prilagodili izgled granice (opcije se razlikuju ovisno o vrsti odabrane granice).

Ispunjavanje oblika bojom ili gradijentom

Možete ispuniti oblike, tekstualne okvire i druge objekte jednom bojom ili gradijentom, (dvije ili više boja koje se stapaju jedna s drugom). Možete odabrati boje i gradijente koji su oblikovani kako bi odgovarali predlošku, ili birati unutar punog raspona boja kako biste izradili vlastitu ispunu.

 1. Odaberite oblik.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata učinite jedno od sljedećeg:

  • Korištenje boje ili gradijenta koji odgovara predlošku: Kliknite na izbornik boja pokraj Ispuna pa odaberite boju ili gradijent.

  • Korištenje ispune gradijentom s dvije boje: Kliknite na trokutić za otkrivanje Ispuna pa odaberite Ispuna gradijentom iz skočnog izbornika i odaberite boje. Na lijevoj strani izbornika boja prikazane su boje koje odgovaraju predlošku; putem izbornika boja otvara se prozor Boje u kojemu možete odabrati bilo koju boju.

  • Korištenje prilagođenog gradijenta: Kliknite na trokutić za otkrivanje Ispuna, odaberite Napredna ispuna gradijentom u skočnom izborniku, a zatim kliknite na četvrtaste prekide boja ispod kliznika da biste odabrali boje. Možete prolaziti kroz izbornike boja i upotrijebiti druge kontrole da biste promijenili stapanje, kut i smjer gradijenta.

   Kontrole za ispunjavanje objekata bojom

Spremanje prilagođene ispune

Možete spremiti prilagođenu ispunu kako biste je ponovno iskoristili.

 1. Odaberite oblik s ispunom koji želite spremiti.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata kliknite na izbornik boja pokraj Ispuna.

  Pojavljuje se prozor s prikazom izbora ispuna.

 3. Povucite ispunu iz izbornika Trenutna ispuna u bilo koji drugi izbornik u prozoru kako biste je zamijenili.

  Neke se ispune ne mogu zamijeniti. Da biste promijenili odabir ispuna koje možete zamijeniti, kliknite na skočni izbornik vrste ispune i odaberite drugu opciju (na primjer, Napredna ispuna gradijentom).

Dodavanje ispune slike obliku

Možete dodati ispune oblicima, tekstualnim okvirima i drugim objektima sa slikom.

 1. Odaberite oblik.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj opcije Ispuna.

 3. U skočnom izborniku odaberite Ispuna slikom ili Napredna ispuna slikom ako želite slici dodati nijansu.

 4. Kliknite na Odaberi, navigirajte do svojih slika, zatim dvaput kliknite na sliku da biste je dodali.

 5. Ako ste odabrali opciju Napredna ispuna slikom, za izradu nijansirane slike kliknite na izbornik boja (s desne strane tipke Odaberi) kako biste odabrali nijansiranu boju.

  Povucite kliznik Prozirnost u prozoru Boje kako biste posvijetlili ili potamnili nijansu.

 6. Ta promjenu načina na koji slika ispunjava objekt odaberite opciju na skočnom izborniku iznad tipke Odaberi:

  • Originalna veličina: Smješta sliku unutar objekta bez promjene originalnih dimenzija slike.

  • Rastegni: Dimenzije slike prilagođava dimenzijama objekta.

  • Ispuni pločicama: Ponavlja sliku unutar objekta.

  • Podesi kako bi ispunio: Čini sliku većom ili manjom kako se ne bi ostavilo prostora oko slike.

  • Podesi odgovarajuću veličinu: Smanjuje veličinu slike kako bi najbolje odgovarala dimenzijama objekta.

Dodavanje sjene:

Možete dodati sjenu serijama grafikona, oblicima, tekstualnim okvirima i slikama.

 1. Odaberite oblik, tekstualni okvir ili sliku.

 2. U prozoru Stil u Inspektoru formata kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Sjena, a zatim u skočnom izborniku odaberite vrstu sjene.

  • Ispuštena sjena: zbog nje objekt izgleda kao da lebdi iznad lista.

  • Sjena kontakta: zbog nje objekt izgleda kao da stoji na listu.

  • Zakrivljena sjena: zbog nje objekt djeluje kao da ima uvijene rubove.

 3. Za izmjenu izgleda sjene, podesite bilo što od sljedećeg:

  • Zamagljenje: mekoća rubova sjene.

  • Otklon: Udaljenost između sjene i objekta ili teksta.

  • Kut: kut sjene.

  • Perspektiva: kut izvora svjetlosti kod sjene kontakta.

Dodavanje odsjaja

Možete dodati odsjaj serijama grafikona, oblicima, tekstualnim okvirima i slikama.

 1. Odaberite oblik, tekstualni okvir ili sliku.

 2. U prozoru Stil Inspektora formata odaberite potvrdnu kućicu Odsjaj, zatim povucite kliznik koji se pojavljuje kako biste pojačali ili umanjili vidljivost odsjaja.