Izrada popisa s predznacima i numeriranih popisa

Možete jednostavno izraditi formatirani popis s grafičkim oznakama, slovima ili brojevima.

Primjeri popisa s grafičkim oznakama, numeriranih popisa i numeriranih popisa s hijerarhijom.
 • Jednostavni popisi mogu koristiti grafičku oznaku, slovo ili broj na početku svakog retka.

 • Numerirani popisi, kao što su strukture, mogu sadržavati razine uvučenih popisa radi prikaza hijerarhije. Također koriste grafičke oznake, slova ili brojeve na početku svakog retka.

 • Hijerarhije popisa, poput onih koje se koriste u pravnim dokumentima, su numerirani popisi koji mogu koristiti različite stilove numeriranja za svaku razinu.

Izrada popisa

 1. Kliknite Tekst u alatnoj traci; tekstualni okvir dodaje se na list.

 2. Kad je tekstualni okvir odabran, u prozoru Tekst unutar Inspektora formata, odaberite stil popisa u skočnom izborniku Predznaci i popisi.

  Možda ćete trebati kliknuti tipku Stil pri vrhu prozora za prikazivanje skočnog izbornika.

 3. Kliknite tekstualni okvir, unesite prvu stavku u vaš popis, zatim pritisnite tipku Return; nastavite dodavati stavke popisa na ovaj način.

 4. Za promjenu razine uvlačenja (hijerarhije) stavke u popisu, kliknite i povucite predznak, broj ili slovo sve dok se ne prikaže plava strelica:

  • Pomicanje stavke udesno: Povucite udesno. Također možete postaviti točku umetanja bilo gdje u stavci i pritisnuti Tabulator.

  • Pomicanje stavke ulijevo: Povucite ulijevo. Također možete postaviti točku umetanja bilo gdje u stavci i pritisnuti Shift-Tabulator.

  • Premještanje stavke gore ili dolje: Povucite prema gore ili dolje.

 5. Dvaput pritisnite Return kako biste završili popis.

Numbers automatski detektira kada izrađujete popis. Za isključenje ove značajke, odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika Numbers na vrhu zaslona vašeg računala). U prozoru Općenito poništite odabir opcije "Automatsko prepoznavanje popisa".

Promjena redoslijeda na popisu

Možete povlačiti stavke na popisu na drugu razinu u hijerarhiji ili na drugu razinu uvlačenja.

 1. Odaberite stavku koju želite premjestiti tako da kliknete njezin predznak, broj ili slovo.

 2. Povucite stavku prema gore, dolje, lijevo ili desno u popisu sve dok se ne prikaže plava strelica.

  Stavka koja se povlači na novu razinu uvlake.

Promjena stila predznaka

 1. Odaberite retke čiji predznak želite promijeniti.

 2. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na tipku Stil.

 3. Kliknite na trokutić za otkrivanje Predznaci i popisi, zatim odaberite stil predznaka iz skočnog izbornika u odjeljku Predznaci i popisi.

  Slika skočnog izbornika Predznaci i popisi.
 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Za grafičke oznake teksta: Kliknite skočni izbornik Predznak pa odaberite stil predznaka (listajte da biste ih sve vidjeli).

   Ako želite koristiti vlastiti tekst ili znak kao predznak, dvaput kliknite izbornik Predznak, zatim unesite vlastiti tekst ili znak. Za korištenje posebnog znaka odaberite Uredi > Posebni znakovi (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona vašeg računala), zatim odaberite znak.

  • Za slikovne predznake: Kliknite na tipku Trenutna slika, a zatim odaberite stil grafičke oznake slike.

   Da biste koristili vlastitu sliku, kliknite na Prilagođena slika pa odaberite slikovnu datoteku na svojem računalu.

Koristite druge opcije u odjeljku Predznaci i popisi kako biste promijenili veličinu predznaka i podesili količinu prostora između teksta i predznaka.

Promjena stila brojeva numeriranog popisa

Možete koristiti brojeve, slova, rimske brojeve ili kombinaciju navedenog kako biste odredili razine hijerarhije numeriranog popisa.

 1. Odaberite retke čiju numeraciju želite promijeniti.

 2. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na tipku Stil.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje pokraj izbornika Predznaci i popisi, a zatim odaberite neku od opcija.

  Kontrole za promjenu stila broja i razmaka unutar popisa

Kako biste započeli numeraciju drugim brojem ili slovom, odaberite "Započni od" i unesite broj ili slovo.

Numbers sadrži ugrađene stilove popisa (u skočnom izborniku Predznaci) koji određuju vrstu predznaka, niz numeriranja, razinu uvlake i ostalo. Ti su stilovi slični stilovima paragrafa - možete izraditi novi stil, dodijeliti mu prečac, preimenovati ga i ostalo. Opisi iz odjeljka Korištenje stilova paragrafa primjenjuju se i na stilove popisa.