Oblikovanje teksta na kineskom, japanskom ili korejskom

Možete unositi tekst na mnogo različitih jezika, uključujući nekoliko različitih pisama za kineski, japanski i korejski, koristeći međunarodne tipkovnice dostupne na Macu. Aplikacija Numbers omogućuje neke značajke formatiranja teksta svojstvene pojedinom jeziku, uključujući stilove naglašavanja, stilove popisa i fonetske vodiče. Dostupne opcije formatiranja ovise o jeziku koji koristite.

Za najbolje rezultate koristite ove preporučene fontove:

 • Pojednostavljeni kineski: Heiti SC

 • Tradicionalni kineski: Heiti TC

 • Korejski: Apple Gothic

 • Japanski: Hiragino Kaku Gothic za skupinu fontova sans serif ili Hiragino Mincho za skupinu fontova serif

Te upute podrazumijevaju da ste na svom Macu omogućili najmanje jednu kinesku, japansku ili korejsku tipkovnicu. Da biste omogućili međunarodnu tipkovnicu, otvorite Postavke sustava, kliknite na Tipkovnica, zatim kliknite na Ulazni izvori.

Dodavanje kineskih, japanskih ili korejskih oznaka za naglašavanje

Možete dodati oznake za naglašavanje koje se obično koriste u tekstu na kineskom, japanskom ili korejskom. Primjerice, ako koristite kinesku tipkovnicu možete primijeniti Boten točke ispod ili iznad teksta ili valovito podcrtati tekst. U tekstu na japanskom možete dodati obične ili sesame točke.

 1. Prebacite svoju tipkovnicu na kinesku, japansku ili korejsku.

 2. Odaberite tekst na kineskom, japanskom ili korejskom jeziku (koji sadrži jedan ili više znakova), zatim kliknite Stil u prozoru Tekst u Inspektoru formata.

 3. Da biste na odabrani tekst primijenili oznaku oblikovanja, kliknite na oznaku za naglašavanje.

  Dostupne opcije formatiranja ovise o trenutnoj tipkovnici.

Korištenje kineskog, japanskog ili korejskog stila popisa

Kineski, japanski ili korejski stilovi popisa mogu se primijeniti na popis koji je napisan bilo kojim jezikom. To utječe samo na grafičke oznake i sustav numeriranja.

 1. Na popisu s tekstom na engleskom utipkajte prvi identifikator popisa (na primjer, 1 ili A).

  Na popisu s tekstom na kineskom, japanskom ili korejskom prebacite svoju tipkovnicu na željeni jezik i zatim utipkajte prvi identifikator popisa (na primjer, 가).

 2. Unesite točku ili oblu zagradu iza koje slijedi razmak.

 3. Unesite prvu stavku popisa pa dodirnite Povratak.

  Aplikacija Numbers automatski detektira da unosite popis. Možete nastaviti tipkati koristeći kinesku, japansku ili korejsku tipkovnicu kako biste završili svoj popis.

 4. Ako unosite popis s tekstom na engleskom, ali kineskim, japanskim ili korejskim stilom popisa, kliknite na stil popisa u prozoru Tekst u Inspektoru formata.

  Kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj Grafičke oznake i popisi kako biste prikazali više opcija.

  Dostupni stilovi ovise o tome koje ste tipkovnice omogućili.

Omogućavanje fonetskog vodiča uz tekst

Ako ste omogućili kinesku, japansku ili korejsku tipkovnicu, možete primijeniti fonetski vodič na riječi napisane na bilo kojem jeziku. Fonetski vodič osigurava informacije o izgovoru za pomoć čitateljima.

 1. Odaberite tekst koji uključuje jedan ili više znakova.

  U odabrani tekst nemojte uključiti prateće prijelome paragrafa ili interpunkcijske znakove.

 2. Control-kliknite na odabrani tekst te odaberite Tekst fonetskog vodiča u izborniku prečaca.

  Možete također odabrati Formatiraj > Tekst fonetskog vodiča (iz izbornika Formatiraj na vrhu zaslona vašeg računala).

  Fonetski vodič pojavljuje se uz označeni tekst.

 3. Za promjenu teksta fonetskog vodiča odaberite jednu od opcija.

  Fonetske opcije ovise o tome koje ste tipkovnice omogućili.

 4. Kliknite bilo gdje izvan prozora Tekst fonetskog vodiča za primjenu odabranog teksta i zatvaranje prozora.

Promjena ili uklanjanje teksta fonetskog vodiča

Nakon što dodate tekst fonetskog vodiča, možete promijeniti njegov jezik ili ga ukloniti.

 1. Control-kliknite na riječ s tekstom fonetskog vodiča pa odaberite Tekst fonetskog vodiča u izborniku prečaca.

  Možete također odabrati riječ pa zatim odabrati Formatiraj > Tekst fonetskog vodiča (iz izbornika Formatiraj na vrhu zaslona vašeg računala).

 2. Unesite tekst koji želite koristiti ili odaberite jednu od opcija.

  Dostupne fonetske opcije ovise o tome koje ste tipkovnice omogućili.

 3. Kako biste uklonili tekst vodiča, kliknite na Ukloni.

Možete također dvaput kliknuti na tekst i urediti ga, a tekst fonetskog vodiča automatski će se ukloniti.