Podešavanje razmaka između znakova i formatiranja

Neki fontovi sadrže ligature, dekorativno spajanje dva znaka u jedan tipografski znak. Ako font koji koristite podržava ligature, možete ih upotrebljavati.

Tekst s ligaturama i bez njih.

Možete i na druge načine podešavati razmak između znakova te podešavati tekst kao eksponent ili kao indeks.

Uključivanje i isključivanje ligatura za odabrani tekst

 1. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na tipku Stil.

 2. U odjeljku Font, kliknite na Tipka Napredne opcije i odaberite stavku u skočnom izborniku Ligature.

  • Koristi standardno: Koristi postavke ligature navedene u prozoru Tipografija za font koji koristite.

   Za otvaranje prozora Tipografija, odaberite Format > Font > Prikaži fontove (iz prozora Format na vrhu zaslona vašeg računala).

  • Nemoj koristiti nijedno: Koristi regularni razmak bez ligatura za font.

  • Koristi sve: Koristi sve ligature dostupne za font.

Da biste uklonili ligature iz odabranog teksta, odaberite "Nemoj koristiti nijedno" u skočnom izborniku Ligature.

Proširivanje ili sužavanje razmaka između znakova

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti, ili odaberite tekstualni okvir ako želite izmijeniti sav tekst koji se u njemu nalazi.

 2. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na tipku Stil.

 3. U odjeljku Font, kliknite na Tipka Napredne opcije te zatim pomoću strelica promijenite vrijednost Razmak između znakova.

  Standardni razmak je nula. Povećanje vrijednosti proširuje razmak, a smanjenje vrijednosti ga sužava.

 • Ako ste odabrali tekstualni okvir: Razmak između znakova primjenjuje se na svaki tekst koji unesete u okvir nakon unošenja promjene.

 • Ako ste odabrali samo određeni tekst: Razmak između znakova primjenjuje se samo na taj tekst. Novi tekst koji unosite nema taj razmak.

 • Ako želite da drugi tekst u tabličnom dokumentu primjenjuje jednaki razmak i ostale postavke: Definirajte novi stil paragrafa iz odabranog teksta, a zatim jednostavno primijenite taj stil na drugi tekst u svojemu tabličnom dokumentu.

Podešavanje znakova kao eksponenta ili indeksa

Možete podesiti osnovnu liniju znakova kako biste ih pretvorili u eksponent ili indeks. Zaštićeni znakovi su eksponenti jer su povišeni iznad zaštićenog pojma. U kemijskoj formuli broj atoma je indeks jer spušten je ispod kemijskog simbola. U aplikaciji Numbers možete primijeniti standardni eksponent ili indeks na odabrani tekst te zatim u malim koracima podesiti osnovnu crtu znakova teksta, ako to želite.

 1. Odaberite tekst koji želite podesiti kao eksponent ili indeks

 2. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na tipku Stil.

 3. U odjeljku Font, kliknite na Tipka Napredne opcije te zatim odaberite Eksponent ili Indeks u skočnom izborniku Osnovna linija.

 4. Kako biste podesili položaj, pomoću strelica promijenite vrijednost Pomaka osnove linije.

Numbers također sadrži ugrađene stilove znakova koji određuju atribute teksta, primjerice kurziv, podcrtavanje ili precrtavanje. Ti su stilovi slični stilovima paragrafa - možete izraditi novi stil, dodijeliti mu prečac, preimenovati ga i ostalo. Opisi iz odjeljka Korištenje stilova paragrafa primjenjuju se i na stilove znakova.