Traženje i zamjena teksta

Možete tražiti određeni tekst i automatski ga zamijeniti novim sadržajem. Sav vidljiv tekst u tablicama, tekstualnim okvirima, oblicima i komentarima na svim listovima uključen je u pretragu.

Numbers pretražuje rezultat formule, ali ne pretražuje unutar formule.

Traženje određenog teksta

 1. Kliknite Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži traženje i zamjenu.

 2. U polje za pretraživanje unesite riječ ili frazu koju želite pronaći.

  Podudaranja su označena dok unosite tekst.

 3. Da biste pronašli riječi koje odgovaraju veličini slova koju odredite ili da biste ograničili rezultate pretraživanja na cijele riječi koje unosite, kliknite Tipka Izbornik, zatim odaberite Cijele riječi ili Uskladi veličinu slova (ili oboje).

 4. Kliknite na tipke sa strelicama kako biste pronašli sljedeće ili prethodno podudaranje.

Aplikacija Numbers povezuje samo vrijednost prikazanu u ćeliji tablice, a ne osnovnu vrijednost ili formulu. Primjerice, ako u receptu piše "1/2 šalice", pretraživanje izraženo kao "0,5" neće imati podudaranja.

Da biste vidjeli ili očistili zadnje pretrage, kliknite na strelicu pored povećala.

Zamjena pronađenog teksta

 1. Kliknite Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži traženje i zamjenu.

 2. Kliknite na Tipka Izbornik u prozoru Pronađi i zamijeni, a zatim odaberite Pronađi i zamijeni.

  Možete odabrati druge opcije poput Cijele riječi i Uskladi veličinu slova kako biste suzili pretragu.

 3. Unesite riječ ili frazu u prvo polje.

  Dok unosite tekst podudaranja su označena. Prvo podudaranje je odabrano i označeno žutom bojom.

 4. Unesite zamjensku riječ ili frazu u drugo polje.

  Važno: Ako polje Zamijeni ostavite praznim, sve se instance teksta brišu kad zamijenite pronađeni tekst.

 5. Pomoću tipki na dnu prozora Pronađi pregledajte i promijenite podudaranja teksta:

  • Zamijeni sve: Zamjenjuje sva podudaranja teksta sa zamjenskim tekstom.

  • Zamijeni i pronađi: Zamjenjuje odabrano podudaranje zamjenskim tekstom i pomiče se na sljedeće podudaranje.

  • Zamijeni: Zamjenjuje odabrano podudaranje zamjenskim tekstom, no ne pomiče se na sljedeće podudaranje.

  • Strelice Prethodno i Sljedeće: Pomaknite se na prethodno ili sljedeće podudaranje bez unošenja promjene.

Zamjena vrijednosti u tablici ažurira i prikazanu vrijednost i osnovnu vrijednost. Primjerice, ako zamijenite "1/2" vrijednošću "1/3", osnovna se vrijednost od "0,5" mijenja u "0,333333".

Ne možete zamijeniti podudarajući tekst u ćelijama koje sadržavaju formulu.