Izrada ili otvaranje tabličnog dokumenta

Tijekom izrade tabličnog dokumenta odabirete prazni predložak kojemu možete dodati tablice, grafikone, tekst i druge objekte, ili predložak koji je osmislio Apple, a koji ima držač mjesta za elemente uključujući tekst, tablice i slike. Ovi predlošci, dizajnirani za stvari kao što su osobne financije, poslovanje i obrazovanje daju vam odličnu polaznu točku, a vi ih možete izmijeniti kako god želite.

Možete također koristiti aplikaciju Numbers za otvaranje i uređivanje tabličnih dokumenata izrađenih u programu Microsoft Excel.

Izrada novog tabličnog dokumenta

 1. Odaberite Datoteka > Nova (iz izbornika Datoteka koji se nalazi na vrhu zaslona vašeg računala).

 2. Dvaput dodirnite predložak za svoj tablični dokument.

 3. Slijedi nekoliko načina na koje možete prilagoditi svoj tablični dokument.

  • Odaberite ćeliju tablice, zatim unesite svoj sadržaj.

  • Kliknite tipke objekta u alatnoj traci kako biste dodali druge tablice, tekstualne okvire, oblike i slike.

  • Povucite tablice i objekte na listu kako biste iz razmjestili.

Kada prvi puta zatvarate svoj tablični dokument, morat ćete mu dati naziv i lokaciju. Ako na svom Macu imate podešen iCloud aplikacija Numbers standardno sprema vaš tablični dokument na iCloud, ali vi ga umjesto toga možete spremiti na Mac. Možete također pomaknuti tablični dokument s iClouda na svoj Mac i obratno. Za više informacija o spremanju tabličnog dokumenta pogledajte Spremanje i promjena naziva dokumenta.

Otvaranje postojećeg tabličnog dokumenta

Možete otvoriti i uređivati Numbers tablične dokumente spremljene na vašem Macu ili iCloudu.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite Datoteka > Otvori (iz izbornika Datoteka koji se nalazi na vrhu zaslona vašeg računala).

  Otvoren prozor koji prikazuje tablične dokumente u iCloudu
 • Odaberite Datoteka > Otvori nedavne stavke za prikazivanje posljednjih deset otvorenih tabličnih dokumenata, bilo na iCloudu ili na Macu.

 • Dvaput kliknite Numbers tablični dokument u Finderu.

  Ako je tablični dokument zatamnjen i ne može se odabrati, aplikacija Numbers ga ne može otvoriti.

Ako ne možete otvoriti kriptirani tablični dokument izrađen u programu Excel, pokušajte promijeniti tip enkripcije ili opcije enkripcije koju koristite u Excelu, a zatim ga ponovno spremite prije otvaranja u aplikaciji Numbers.

Ako ste ranije spremili tablične dokumente na iCloudu, ali ih ne vidite u dijaloškom okviru za otvaranje dokumenta, provjerite jeste li podesili iCloud na Macu.

Podešavanje izrade novih tabličnih dokumenata iz određenog predloška

Možete podesiti aplikaciju Numbers da otvara novi tablični dokument iz predloška umjesto iz izbornika predložaka.

 • Odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika aplikacije Numbers na vrhu zaslona vašeg računala), a zatim kliknite na Općenito. U prozoru Općenito odaberite "Upotrijebi predložak", a zatim kliknite na Promijeni predložak kako biste odabrali predložak.

Za dodatne informacije o uporabi predložaka, pogledajte Dodavanje prilagođenih predložaka.

Ako ne možete otvoriti Numbers tablični dokument, provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Numbers, koja je dostupna u trgovini Mac App Store.