Ukratko o aplikaciji Numbers

Aplikacija Numbers olakšava izradu lijepih i zanimljivih tabličnih dokumenata. Započnite s jednim od predložaka, a zatim ga izmijenite kako želite. Svaki predložak dolazi s unaprijed dizajniranim stilovima—usklađenim setovima boja, rubova, efekata, itd.—za objekte kao što su tablice, grafikoni, teksta, oblici i drugo.

Kada odaberete objekt, u Inspektoru formata prikazuju se komande za promjenu njegova izgleda. On prikazuje samo komande koje su vam potrebne za odabrani objekt.

Aplikacija Numbers s otvorenim prozorom Tablica u Inspektoru formata

Inspektor formata prikazuje šest stilova za odabrani objekt; kliknite na stil kako biste brzo promijenili izgled objekta.

Prozor Grafikon unutar Inspektora formata

Upotrebljavajte druge komande u Inspektoru formata za prilagođavanje objekata. Možete spremiti svoje promjene kao novi stil, tako da su vam uvijek dostupne u Inspektoru formata. Također možete spremiti cijeli tablični dokument kao novi predložak.

Ako želite gledati vaš tablični dokument bez otvorenog Inspektora formata, kliknite Formatiraj u alatnoj traci za zatvaranje.