Prečaci tipkovnice

Možete koristiti prečace tipkovnice za uspješno obavljanje brojnih zadataka u aplikaciji Numbers. Kako biste koristili prečac tipkovnice, pritisnite sve tipke prečaca u isto vrijeme. Prečaci za česte naredbe navedeni su u tablici ispod.

Pomicanje unutar tabličnog dokumenta

Postupak

Prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

Strelica ulijevo

Premještanje za jedan znak udesno

Strelica udesno

Pomicanje za jedan znak unatrag (funkcionira za tekst u smjeru slijeva prema desno i zdesna prema lijevo)

Control-B

Pomicanje za jedan znak prema naprijed (funkcionira za tekst u smjeru slijeva prema desno i zdesna prema lijevo)

Control-F

Premještanje u gornji redak

Strelica prema gore

Premještanje u donji redak

Strelica prema dolje

Premještanje na početak trenutne ili prethodne riječi

Option–strelica ulijevo ili Option-Control-B

Premještanje na kraj trenutne ili sljedeće riječi

Option–strelica udesno ili Option-Control-F

Premještanje na početak trenutnog područja teksta

Command–Strelica prema gore

Premještanje na kraj trenutnog područja teksta

Command–Strelica prema dolje

Premještanje na početak trenutnog retka

Command–Strelica ulijevo

Premještanje na kraj trenutnog retka

Command–Strelica udesno

Premještanje na početak trenutnog paragrafa

Option–Strelica prema gore

Premještanje na kraj trenutnog paragrafa

Option–Strelica prema dolje

Pronalaženje odabrane stavke u tabličnom dokumentu

S otvorenim prozorom Pronađi odaberite tekst, a zatim pritisnite Command-E.

Idi na odabir u tabličnom dokumentu

Command-J

Listanje prema gore na listu

Page Up

Listanje prema dolje na listu

Page Down

Listanje na početak lista

Home

Listanje na kraj lista

End

Centriranje točke umetanja u prozoru aplikacije

Control-L

Odabir teksta

Postupak

Prečac

Odaberite jedan ili više znakova

Kliknite na ispred prvog znaka i povucite preko znakova koje želite odabrati

Odabir riječi

Dvaput kliknite riječ

Odabir paragrafa

Triput kliknite paragraf

Odabir svih objekata i teksta

Command-A

Odznačivanje svih objekata i teksta

Shift-Command-A

Proširivanje odabira teksta

Kliknite u tekst, zatim pritisnite Shift i kliknite na na drugu lokaciju u tekstu.

Proširivanje odabira za jedan znak udesno

Shift–Strelica udesno

Proširivanje odabira za jedan znak ulijevo

Shift–Strelica ulijevo

Širenje odabira do kraja trenutne riječi, a zatim do kraja sljedećih riječi.

Option–Shift–strelica udesno

Proširivanje odabira na početak trenutne riječi

Option–Shift–strelica ulijevo

Proširivanje odabira do kraja trenutnog retka

Shift–Command–strelica udesno

Proširivanje odabira na početak trenutnog retka

Shift–Command–strelica ulijevo

Proširivanje odabira na gornji redak

Shift–Strelica prema gore

Proširivanje odabira na donji redak

Shift–Strelica prema dolje

Proširivanje odabira na početak trenutnog paragrafa

Shift–Option–Strelica prema gore

Proširivanje odabira do kraja trenutnog paragrafa

Shift–Option–Strelica prema dolje

Proširivanje odabira na početak teksta

Shift–Command–strelica prema gore ili Shift-Home

Proširivanje odabira do kraja teksta

Shift–Command–Strelica prema dolje ili Shift-End

Odabir predznaka i njegova teksta

Kliknite na predznak

Pomicanje predznaka i njegova teksta, zajedno s podređenim predznacima i njihovim tekstom

Kliknite na predznak i povucite

Formatiranje teksta

Postupak

Prečac

Prikaz prozora Fontovi

Command-T

Prikaz prozora Boje

Shift-Command-C

Primjena podebljanja na odabrani tekst

Command-B

Primjena kurziva u odabranom tekstu

Command-I

Primjena podcrtavanja na odabrani tekst

Command-U

Brisanje prethodnog znaka ili odabira

Delete

Brisanje sljedećeg znaka ili odabira

Forward Delete (tipka nije dostupna na svim tipkovnicama)

Brisanje riječi ispred točke umetanja

Option-Delete

Brisanje riječi iza točke umetanja

Option–Forward Delete (tipka nije dostupna na svim tipkovnicama)

Brisanje teksta između točke umetanja i sljedećeg prijeloma paragrafa

Control-K

Povećanje veličine fonta

Command–Plus (+)

Smanjenje veličine fonta

Command–Minus (–)

Smanjenje razmaka između odabranih znakova

Option–Command–Lijeva uglata zagrada ([)

Povećanje razmaka između odabranih znakova

Option–Command–Desna uglata zagrada (])

Podešavanje teksta kao eksponent

Control–Shift–Command–Plus (+)

Podešavanje teksta kao indeks

Control–Command–Minus (–)

Poravnanje teksta ulijevo

Command–Lijeva vitičasta zagrada ({)

Centriranje teksta

Command–Okomita crta (|)

Poravnanje teksta udesno

Command–Desna vitičasta zagrada (})

Poravnanje teksta s lijeve i desne strane

Option–Command–Okomita crta (|)

Smanjenje razine uvlake bloka teksta ili stavke popisa

Command–Lijeva zagrada ([)

Povećanje razine uvlake bloka teksta ili stavke popisa

Command–Desna uglata zagrada (])

Smanjenje razine uvlake stavke popisa ili naslova

Shift-Tab

Povećanje razine uvlake stavke popisa ili naslova

Tab

Dodavanje hiperlinka tekstu

Command-K

Izrezivanje odabranog

Command-X

Kopiranje odabranog

Command-C

Kopiranje stila paragrafa

Option-Command-C

Lijepljenje odabranog

Command-V

Lijepljenje stila paragrafa

Option-Command-V

Lijepljenje i usklađivanje sa stilom odredišnog teksta

Option-Shift-Command-V

Dodavanje raspona u odabir (ili uklanjanje raspona iz odabira)

Pritisnite Shift i povucite ili pritisnite Command i povucite

Umetanje nerastavljajućeg razmaka

Option-Razmaknica

Umetanje prijeloma retka (mekog povratka)

Shift-Return

Umetanje prijeloma paragrafa

Return

Umetanje novog retka nakon točke umetanja

Control-O

Umetanje prijeloma stranice

Command-Enter ili Command-Return-Fn

Unos posebnih znakova

Control-Command-Razmaknica

Prijenos znakova na bilo koju stranu točke umetanja

Control-T

Uporaba alata za uređivanje

Postupak

Prečac

Pronalazak

Command-F

Pronalazak sljedećeg

Command-G

Pronalazak prethodnog

Shift-Command-G

Pronađi koristeći odabrani tekst

Command-E

Zamjena teksta

Return

Prijelaz na odabir

Command-J

Skrivanje prozora Pronađi

Esc

Traženje definicije riječi kod točke umetanja

Control-Command-D

Prikaz popisa riječi za dovršavanje odabrane riječi

Option-Esc

Provjera pravopisa i gramatike

Command-Točka sa zarezom (;)

Prikaz prozora Pravopis i gramatika

Shift-Command-dvotočka (:)

Dodavanje komentara

Shift-Command-K

Prikaz sljedećeg komentara

Option-Command-K

Prikaz prethodnog komentara

Option-Shift-Command-K

Upravljanje objektima

Postupak

Prečac

Odabir svih objekata

Odaberite jedan objekt, a zatim pritisnite Command-A

Poništavanje odabira svih objekata

Odaberite jedan objekt, a zatim pritisnite Shift-Command-A

Odaberite objekte povlačenjem

Povucite iz praznog dijela lista oko objekata. Option-povucite da biste odabrali objekte prema van iz polazne točke

Pomaknite kliznik za uvećavanje

Dostupno samo s magičnim mišem ili površinom osjetljivom na dodir. Option-Command-listanje

Dodavanje ili uklanjanje objekata iz odabira

Pritisnite Command i povucite

Odabir sljedećeg objekta na listu

Tab

Odabir prethodnog objekta na listu

Shift-Tab

Odabir ili poništavanje odabira dodatnih objekata

Pritisnite Command i kliknite na ili pritisnite Shift i kliknite na

Pomicanje odabranih objekata

Povlačenje

Pomicanje odabranog objekta za jednu točku

Pritisnite tipku sa strelicama

Pomicanje odabranog objekta za deset točaka

Pritisnite Shift i tipku sa strelicama

Pomicanje odabranog objekta za jedan piksel zaslona

Pritisnite Option i tipku sa strelicom (samo za prikaz mrežnice)

Pomicanje odabranog objekta za deset piksela zaslona

Pritisnite Option-Shift i tipku sa sa strelicom (samo za prikaz mrežnice)

Kopiranje stila grafike

Option-Command-C

Lijepljenje stila grafike

Option-Command-V

Primjena stila oblika, ali ne i stila teksta

Pritisnite tipku Option i kliknite stil oblika ili tekstualnog okvira u Inspektoru formata

Slanje odabranog objekta natrag

Shift-Command-B

Slanje odabranog objekta jedan sloj unatrag

Option-Shift-Command-B

Slanje odabranog objekta naprijed

Shift-Command-F

Slanje odabranog objekta jedan sloj unaprijed

Option-Shift-Command-F

Grupiranje odabranih objekata

Option-Command-G

Poništavanje grupiranja odabranih objekata

Option-Shift-Command-G

Odabir objekta u grupi

Dvaput kliknite na objekt

Odabir sljedećeg objekta u grupi

Tab

Odabir prethodnog objekta u grupi

Shift-Tab

Dovršavanje uređivanja objekta i odabir grupe

Kad je odabran objekt u grupi, pritisnite tipke Command-Return

Zaključavanje odabranih objekata

Command-L

Otključavanje odabranih objekata

Option-Command-L

Dupliciranje objekta

Command-D ili Option-povucite

Ograničavanje pomicanja objekta na 45°

Pritisnite Shift i povucite

Promjena veličine objekta

Povucite hvatište odabira

Isključivanje vodilica za poravnanje tijekom promjene veličine

Pritisnite Command i povucite

Promjena veličine objekta od središta

Pritisnite Option i povucite hvatište odabira

Ograničavanje omjera širine i visine prilikom promjene veličine objekta

Pritisnite Shift i povucite hvatište odabira

Ograničavanje omjera širine i visine prilikom promjene veličine objekta iz središta

Option-Shift-povucite hvatište odabira

Rotiranje objekta

Pritisnite Command i povucite hvatište odabira

Rotiranje objekta za 45°

Pritisnite Shift tijekom rotiranja

Rotiranje objekta oko suprotnog hvatišta (umjesto rotiranja od centra)

Option-Command-povucite hvatište odabira

Rotiranje objekta za 45° oko suprotnog hvatišta (umjesto rotiranja od centra)

Option-Shift-Command-povucite hvatište odabira

Isključivanje vodilica za poravnanje tijekom pomicanja objekta

Pritisnite Command i povucite

Maskiranje objekta ili uklanjanje maske

Shift-Command-M

Skrivanje kontrola maske

Return, Enter ili dvaput kliknite

Prikaz kontrola maske

Dvaput kliknite maskiranu sliku

Otvaranje izbornika prečaca za odabranu stavku

Pritisnite Control i kliknite na stavku

Izlaz iz uređivanja teksta i odabir objekta

Command-Return

Definiranje objekta kao držača mjesta za medije

Control-Option-Command-I

Rad s tablicama

Postupak

Prečac

Dodavanje retka iznad odabranih ćelija

Option–Strelica prema gore

Dodavanje retka ispod odabranih ćelija

Option–Strelica prema dolje

Dodavanje stupca desno od odabranih ćelija

Option–Strelica udesno

Dodavanje stupca lijevo od odabranih ćelija

Option–Strelica ulijevo

Dodavanje ili uklanjanje redaka i stupaca sa sadržajem

Option-povucite tipku za promjenu veličine

Umetanje retka na dnu tablice

Odaberite ćeliju na dnu retka, a zatim pritisnite Return

Umetanje stupca s desne strane tablice

Odaberite ćeliju u krajnjem desnom stupcu, a zatim pritisnite Tab

Odabir cijelog retka ili stupca

Kliknite na tablicu, a zatim kliknite na traku označenu slovom za stupac ili traku označenu brojkom za redak

Odabir dodatnih redova

Shift–strelica prema gore ili Shift–strelica prema dolje

Odabir dodatnih stupaca

Shift–strelica udesno ili Shift–strelica ulijevo

Odabir dodatnih ćelija

Shift-kliknite

Odabir samo polja tijela u retku ili stupcu

Dvaput kliknite na traku označenu slovom za stupac ili traku označenu brojkom za redak

Zaustavljanje razmještanja redaka ili stupaca

Pritisnite Esc prilikom povlačenja

Odabir tablice iz odabira ćelije

Command-Return

Odabir cijelog sadržaja u tablici

Command-A

Brisanje odabrane tablice ili sadržaja odabranih ćelija

Delete

Ograničavanje pomicanja tablice i poravnavanje s vodilicama

Pritisnite Shift i povucite tablicu

Zamjena sadržaja odabrane ćelije sadržajem odredišne ćelije

Povucite odabranu ćeliju na drugu ćeliju

Kopiranje sadržaja odabrane ćelije u odredišnu ćeliju

Pritisnite Option i povucite odabranu ćeliju na drugu ćeliju

Kopiranje stila ćelije

Option-Command-C

Lijepljenje stila ćelije

Option-Command-V

Lijepljenje i očuvanje stila odredišne ćelije

Control-Shift-Command-V

Odabir ćelije

Kliknite na na ćeliju u odabranoj tablici (dvaput kliknite na na ćeliju u neodabranoj tablici)

Uređivanje ćelije

Option-Return

Istaknite red i stupac za ćeliju.

Pritisnite Option dok mišem prelazite preko ćelije

Otvorite skočni izbornik u odabranoj ćeliji.

Razmaknica

Dodavanje ćelije u odabir (ili uklanjanje ćelije iz odabira)

Command-kliknite na odabranu ćeliju ili na ćeliju koja nije odabrana

Automatsko poravnavanje sadržaja ćelije

Option-Command-U

Prekid uređivanja ćelije i odabir ćelije

Command-Return

Prekid uređivanja ćelije i odabir tablice

Command-Return dva puta

Pomicanje odabrane tablice za jednu točku

Pritisnite tipku sa strelicama

Pomicanje odabrane tablice za deset točaka

Pritisnite Shift i tipku sa strelicama

Odabir sljedeće ćelije ili, ako je odabrana zadnja ćelija, dodavanje novog retka

Tab

Odabir prethodne ćelije

Shift-Tab

Odabir ćelije ispod

Return

Odabir ćelije iznad

Shift-Return

Odabir ćelije ulijevo, udesno, prema gore ili dolje

Pritisnite tipku sa strelicama (od odabrane ćelije)

Proširivanje odabira ćelija za jednu ćeliju

Pritisnite Shift i tipku sa strelicom (iz odabrane ćelije)

Odabir roditeljskog objekta za trenutni odabir

Command-Return

Umetanje kartice prilikom uređivanja teksta ili formule

Option-Tab

Umetanje prijeloma retka (mekog povratka) kada uređujete tekst u ćeliji

Control-Return

Umetanje prijeloma paragrafa (tvrdog povratka) kada uređujete tekst u ćeliji

Return

Otvaranje Urednika formula za odabranu ćeliju koja ne sadrži formulu

Znak Jednako (=)

Otvaranje Urednika formula za ćeliju koja sadrži formulu ili formatirani broj

Dvaput kliknite ili Option-Return.

Lijepljenje rezultata formule

Shift-Command-V

Spremanja promjena u Uredniku formula

Return ili Tab

Odbacivanje promjena u Uredniku formula

Esc (Escape)

Uređivanje podataka grafikona

Postupak

Prečac

Uređivanje podataka grafikona

Shift-Command-D

Izrada referenca ćelija u formulama

Postupak

Prečac

Navigacija do i odabir jedne ćelije

Pritisnite Option i tipku sa strelicama

Proširivanje ili smanjivanje odabrane reference na ćeliju

Pritisnite Option-Shift i tipku sa strelicom

Navigiranje do prve ili zadnje ćelije koja nije u zaglavlju u retku ili u stupcu

Pritisnite Option-Command i tipku sa strelicom

Umetanje prijeloma linije

Option-Return

Umetanje kartice

Option-Tab

Određivanje apsolutnih i relativnih atributa odabranih referenca na ćeliju

Pritisnite Command-K ili Shift-Command-K kako biste se pomicali naprijed ili nazad kroz opcije

Određivanje apsolutnih i relativnih atributa prve i zadnje ćelije odabranih referenca na ćeliju

Pritisnite Option-Command-K ili Option-Shift-Command-K kako biste se pomicali naprijed ili nazad kroz opcije

Rad s oblicima koji se mogu uređivati

Postupak

Prečac

Omogući uređivanje vlastitog oblika

Dvaput kliknite na rub oblika

Crtanje oblika po izboru koristeći alat Olovka

Option-Shift-Command-P

Pomicanje točke oblika koji se može uređivati

Povucite točku oblika koji se može uređivati na drugu lokaciju

Brisanje točke oblika koji se može uređivati

Kliknite na točku, a zatim pritisnite Delete

Dodavanje oštre točke obliku koji se može uređivati

Command-odvucite središnju točku retka

Dodavanje glatke točke obliku koji se može uređivati

Povlačenje središnje točke retka

Dodavanje Bézierove točke obliku koji se može uređivati

Option-odvucite središnju točku retka

Promjena točke krivulje oblika koji se može uređivati u kutnu točku.

Dvaput kliknite na zakrivljenu točku

Preoblikovanje krivulje glatke točke

Povlačenje linije koja se nalazi pored glatke točke

Preoblikovanje krivulje Bézierove točke

Kliknite na Bézierovu točku, a zatim povucite komandu

Općenito

Postupak

Prečac

Početak diktiranja

Dvaput pritisnite Fn

Otvaranje novog tabličnog dokumenta

Command-N

Odabir predloška i izrada novog tabličnog dokumenta

Enter

Otvaranje postojećeg tabličnog dokumenta

Command-O

Zatvaranje izbornika predložaka

Esc

Spremanje tabličnog dokumenta

Command-S

Spremi kao

Option-Shift-Command-S

Krajnje uređivanje tabličnog dokumenta ili naslova lista

Return

Dupliciranje tabličnog dokumenta

Shift-Command-S

Krajnje uređivanje tabličnog dokumenta ili naslova lista i obnavljanje originalnog naslova

Esc (Escape)

Ispis tabličnog dokumenta

Command-P

Prijelaz na prethodni list

Command-Shift-Lijeva zagrada ({)

Prijelaz na sljedeći list

Command-Shift-Desna zagrada (})

Prijelaz na prvi list

Option-Command—Shift-Lijeva zagrada ({)

Prijelaz na posljednji list

Option-Command-Shift-Desna zagrada ({)

Listanje jednu stranicu prema gore u pregledu ispisa

Page Up

Listanje jednu stranicu prema dolje u pregledu ispisa

Page Down

Pregled lista ili tabličnog dokumenta

Option-Command-P

Otvaranje Pomoći za Numbers

Command–Shift–Upitnik (?)

Zatvaranje prozora

Command-W

Zatvaranje svih prozora

Option-Command-W

Smanjenje prozora

Command-M

Smanjenje svih prozora

Option-Command-M

Uključenje prikaza preko cijelog zaslona

Command-Control-F

Uvećanje

Command–Desna izlomljena zagrada (>)

Umanjenje

Command–Lijeva izlomljena zagrada (<)

Prikaz prozora Postavke

Command-Zarez(,)

Zumiranje do odabira

Shift-Command-0

Vraćanje na stvarnu veličinu

Command-0

Prikaz ravnala tabličnog dokumenta

Command-R

Promjena orijentacije tabličnog dokumenta (pejzažno ili portretno)

Command-Option-R

Prikaz prozora Boje

Command-Shift-C

Skrivanje ili prikazivanje alatne trake

Command-Option-T

Promijenite raspored stavke u alatnoj traci.

Pritisnite Command i povucite

Uklonite stavku iz alatne trake.

Command-povucite iz alatne trake

Skrivanje ili prikaz inspektora

Option-Command-I

Skrivanje aplikacije Numbers

Command-H

Skrivanje drugih prozora

Command-Option-H

Poništavanje posljednjeg postupka

Command-Z

Ponavljanje posljednjeg postupka

Command-Shift-Z

Zatvaranje aplikacije Numbers

Command-Q

Zatvaranje aplikacije Numbers i držanje prozora otvorenim

Option-Command-Q