Izračun vrijednosti pomoću podataka u ćelijama tablice

Možete izraditi ćelije s formulom ili funkcijom koje automatski vrše izračune koristeći podatke u ćeliji koju izaberete. Na primjer, možete usporediti vrijednosti u dvjema ćelijama, izračunati zbroj ili proizvod ćelija, i tako dalje. Rezultat formule ili funkcije pojavljuje se u ćeliji u koju ste ju unijeli.

Za izradu formula također možete koristiti sve unaprijed definirane matematičke funkcije koje sadrži aplikacija Numbers. Postoji više od 250 funkcija za aplikacije uključujući statistiku, financije i inženjerstvo. Detaljne informacije o svakoj funkciji prikazuju se u Pregledniku funkcija, koji se prikazuje kada namjeravate dodati funkciju u ćeliju (kada utipkate znak jednakosti u ćeliju).

Prikaz trenutnih izračuna za raspon ćelija

 • Odaberite stupac, red (ili raspon ćelija) čije informacije želite vidjeti.

  Brzi izračuni za ćelije - na primjer zbroj, prosjek, minimum, maksimum i broj - prikazuju se na dnu prozora.

  Povucite funkcije da biste ih razmjestili, povucite obračun u ćeliju tablice da biste ga dodali ili kliknite na izbornik da biste promijenili funkcije koje se prikazuju

Brzo dobivanje zbroja, prosjeka ili brojanje raspona ćelija

Možete brzo dobiti zbroj, prosjek, minimum, maksimum, broj ili proizvod raspona ćelija.

 1. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite raspon ćelija koje želite uključiti u vašu funkciju. Numbers odabire ćeliju rezultata ovisno o vašem odabiru.

  • Odaberite ćeliju za prikazivanje rezultata funkcije. Funkcija se ne može dodavati u ćeliju zaglavlja.

 2. Kliknite Funkcija u alatnoj traci, zatim odaberite funkciju.

 3. Želite li promijeniti raspon ćelija, dvaput kliknite ćeliju s rezultatom. Ćelije koje se koriste u funkciji se označavaju i prikazuje se Urednik formula. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Promijenite veličinu odabira ćelija: Povlačite obojene točke.

  • Pomicanje odabira: Povlačite gore ili dolje kako biste promijenili retke koje ćete koristiti ili povlačite desno ili lijevo kako biste promijenili stupce koje ćete koristiti. Pomicanje odabira ne mijenja broj odabranih ćelija.

 4. Kliknite na Tipka U redu za spremanje svojih promjena.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Umetanje funkcije u ćeliju

Možete koristiti bilo koju od 250 unaprijed definiranih matematičkih funkcija koje sadrži aplikacija Numbers u svojim tabličnim dokumentima. Preglednik funkcija sadržava primjere koji pokazuju kako funkcije rade da biste lakše izabrali onu koja odgovara vašim potrebama.

 1. Kliknite ćeliju u kojoj želite vidjeti rezultat funkcije, zatim unesite znak jednako (=).

  Unesite znak jednakosti u ćeliju da biste otvorili urednika formula

  Također možete kliknuti Funkcija u alatnoj traci, zatim kliknite Izradi formulu.

  Otvara se urednik formula, a Preglednik funkcija pojavljuje se na desnoj strani prozora. Povucite lijevu stranu urednika formula da biste ga pomaknuli.

 2. Unesite naziv funkcije (ili termine povezane s funkcijom kao što je “trajanje”) u polje za pretraživanje na vrhu Preglednika funkcija ili pretražite dostupne funkcije, a zatim dvaput kliknite naziv željene funkcije.

  Funkcija se pojavljuje u uredniku formula sa svim potrebnim i opcionalnim argumentima za tu funkciju.

  Kliknite da biste odabrali argument u uredniku formula, a zatim odaberite reference na ćeliju, vrijednost ili funkciju za umetanje

  Kada uređujete ćeliju koja sadržava formulu, Pametni prikaz ćelije na dnu prozora prikazuje vam rezultat formule, referentne vrijednosti ćelije, pogreške i upozorenja.

 3. Odaberite argument u funkciji i zatim unesite vrijednost ili odaberite ćelije koje će biti uključene u izračun na jedan od sljedećih načina:

  • Odabir ćelije: Kliknite na ćeliju.

  • Odaberite raspon ćelija preko više redaka i stupaca: Povucite preko raspona ćelija koje želite uključiti.

  • Dodajte vrijednosti jednog stupca ili retka: Kliknite na traku na vrhu stupca ili na lijevoj strani retka—ili odaberite jednu od ćelija u stupcu ili retku.

 4. Kad završite, pritisnite Return ili kliknite Tipka U redu u uredniku formula.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Ako formula sadrži grešku, u ćeliji s rezultatom prikazuje se Ikona upozorenja. Kliknite za prikazivanje poruke greške.

Uređivanje funkcije

Možete uređivati postojeću funkciju tako da se odnosi na različite ćelije.

 1. Dvaput kliknite ćeliju rezultata s formulom koju želite uređivati.

  Otvara se urednik formula koji prikazuje funkcije. Povucite lijevu stranu urednika formula da biste ga pomaknuli.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Promijenite reference na ćeliju: Odaberite postojeće adrese ćelije koje želite promijeniti, zatim odaberite nove ćelije.

  • Uklonite reference na ćeliju: Postavite točku umetanja u područje argumenta za funkciju, odaberite neželjene reference na ćeliju, zatim pritisnite Delete.

  • Dodajte više referenci na ćeliju: Postavite točku umetanja u područje argumenta za funkciju i odaberite nove ćelije koje želite dodati.

 3. Kad završite, pritisnite Return ili kliknite Tipka U redu u uredniku formula.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje vrijednosti

Možete izraditi jednostavne ili složene aritmetičke formule kako biste izračunali vrijednosti u tablicama.

 1. Kliknite ćeliju u kojoj želite vidjeti rezultat, zatim utipkajte znak jednako (=).

  Otvara se urednik formula. Povucite lijevu stranu urednika formula da biste ga pomaknuli.

  Unesite znak jednakosti u ćeliju da biste otvorili urednika formula
 2. Odaberite ćeliju koju ćete koristiti kao prvi argument u svojoj formuli ili unesite vrijednost (na primjer, broj kao što je 0 ili 5,20).

 3. Utipkajte aritmetički operator (na primjer, +, -, *, ili /), zatim odaberite ćeliju koju ćete koristiti kao sljedeći argument u svojoj formuli, ili utipkajte vrijednost.

  Aplikacija Numbers standardno umeće znak + između referenci na ćelije.

 4. Nastavite dodavati operatore i argumente dok ne završite formulu, zatim pritisnite Return ili kada ste gotovi kliknite na Tipka U redu u uredniku formula.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Uspoređivanje vrijednosti

Možete koristiti operatore usporedbe kako biste provjerili jesu li vrijednosti u dvije ćelije jednake, ili ako je jedna vrijednost veća ili manja od druge. Kako biste to napravili, morate postaviti izjavu unutar ćelije—na primjer A1 > A2, što znači da je vrijednost u ćeliji A1 veća od vrijednosti u ćeliji A2. Rezultat operatora usporedbe izražen je kao „istina“ ili „neistina“.

 1. Kliknite ćeliju u kojoj želite vidjeti rezultat usporedbe, zatim utipkajte znak jednako (=).

  Otvara se urednik formula. Povucite lijevu stranu urednika formula da biste ga pomaknuli.

  Unesite znak jednakosti u ćeliju da biste otvorili urednika formula
 2. Odaberite ćeliju čiju vrijednost želite usporediti, ili unesite vrijednost za usporedbu.

 3. Unesite operator za usporedbe (>, >=, =, <>, <, ili <=), zatim odaberite ćeliju čiju vrijednost želite usporediti, ili unesite statičnu vrijednost za usporedbu.

 4. Kad završite, pritisnite Return ili kliknite Tipka U redu u uredniku formula.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Čuvanje adresa retka ili stupca u formulama

Možete postaviti reference reda i stupca u formuli apsolutnima tako da možete koristiti istu formulu negdje drugdje u svojem tabličnom dokumentu a da ne mijenjate reference ćelije.

Ako ne sačuvate reference reda ili stupca, tada u slučaju da pomaknete formulu (izrezivanjem i lijepljenjem ili dodavanjem novih redova i stupaca), reference će se podesiti u odnosu na novu lokaciju formule.

 1. Dvaput kliknite ćeliju rezultata s formulom koju želite uređivati.

  Otvara se urednik formula koji prikazuje funkcije. Povucite lijevu stranu urednika formula da biste ga pomaknuli.

 2. Kliknite trokut na tipki koja predstavlja raspon ćelija koji želite sačuvati.

  Kliknite strelicu da biste odabrali opciju Sačuvaj redak ili Sačuvaj stupac
 3. Odaberite Zadrži redak ili Zadrži stupac za početne ili završne adrese odabranog raspona.

 4. Kad završite, pritisnite Return ili kliknite Tipka U redu u uredniku formula.

  Klikom na Tipka Otkaži izlazite iz ćelije u kojoj se nalazite bez spremanja izmjena.

Koristite Math Type za dodavanje matematičkih izraza i jednadžbi

Ako imate instalirani MathType 6.7d ili noviju inačicu, možete ga koristiti za dodavanje matematičkih izraza i jednadžbi u tablični dokument.

 1. Kliknite na mjesto gdje želite da se pojavi jednadžba.

 2. Odaberite Umetni > MathType jednadžba (iz izbornika Umetni koji se nalazi na vrhu zaslona vašeg računala).

 3. Unesite ili zalijepite svoju jednadžbu u postojeće polje.

  Za upute o korištenju MathType alata pogledajte Pomoć za MathType.

 4. Da biste spremili svoju jednadžbu, odaberite Datoteka > Zatvori i Vraćanje na brojeve (iz izbornika MathType datoteka na vrhu zaslona vašeg računala), zatim kliknite Da u prozoru koji se prikazuje.

  Jednadžba se pojavljuje kao slika na točki umetanja u tabličnom dokumentu. Za uređivanje jednadžbe, dvaput kliknite na nju kako biste ponovno otvorili MathType.

Možete mijenjati izgled jednadžbe jednako kao što možete mijenjati izgled ostalih slika u svojemu tabličnom dokumentu.