Funkcije koje prihvaćaju uvjete i zamjenske znakove kao argumente

Neke funkcije, poput SUM, djeluju u cijelim rasponima. Druge funkcije, poput SUMIF, djeluju samo u ćelijama u rasponu koji odgovara uvjetu. Na primjer, za zbrajanje svih brojeva u stupcu B koji su manji od broja 5, možete koristiti:

=SUMIF(B,“<5”)

Drugi argument funkcije SUMIF zove se uvjet jer uzrokuje da funkcija ignorira ćelije koje ne ispunjavaju zahtjeve.

Postoje dvije vrste funkcija koje uzimaju uvjete:

  • Funkcije čija imena završavaju na IF ili IFS (osim funkcije IF koja ne uzima uvjet, već uzima izraz kojeg procjenjuje kao ISTINITO ili NEISTINA). Ove funkcije mogu raditi brojčane usporedbe u svojim uvjetima, poput ">5", "<=7", ili "<>2".  Ove funkcije također prihvaćaju zamjenske znakove pri određivanju uvjeta. Na primjer, za izračun broja ćelija u stupcu B koje počinju slovom "a", možete koristiti:

    =COUNTIF(B,“a*”)

  • Funkcije koje uzimaju uvjete, poput HLOOKUP, no ne mogu raditi brojčane uvjete. Te funkcije ponekad dopuštaju uporabu zamjenskih znakova.

Funkcije koje dopuštaju brojčane usporedbe ili zamjenske znakove

Funkcija

Dopušta brojčane usporedbe

Prihvaća zamjenske znakove

AVERAGEIF

Da

Da

AVERAGEIFS

Da

Da

COUNTIF

Da

Da

COUNTIFS

Da

Da

SUMIF

Da

Da

SUMIFS

Da

Da

HLOOKUP

Ne

Ako je određeno točno podudaranje

MATCH

Ne

Ako je određeno točno podudaranje

SEARCH

Ne

Da

VLOOKUP

Ne

Ako je određeno točno podudaranje

Također pogledajte

Pomoć za formule i funkcije