Načini uporabe operatora niza i zamjenskih znakova

Operator niza (&) može se koristiti kod formula, a zamjenski znakovi (*,?,~) mogu se koristiti u uvjetima.

Ulančaj nizove ili sadržaje ćelija

Neki od primjera uporabe operatora za ulančavanje:

“Abc”&”Def” vraća “AbcDef”

“Abc”&A1 vraća “Abc2” ako ćelija A1 sadrži 2.

A1&A2 vraća “12” ako ćelija A1 sadrži 1 i ćelija A2 sadrži 2.

=B2&", "&E2 vraća "Zadnji, Prvi" ako B2 sadrži "Zadnji" i E2 sadrži "Prvi."

Korištenje zamjenskog znaka umjesto bilo kojeg pojedinačnog znaka

Neki primjeri uporabe ? u usklađenim uzorcima:

“Ea?” zamjenjuje bilo koji niz koji počinje s “Ea” i sadrži točno jedan dodatni znak poput “Ea2” ili “Eac”.

“Th??” zamjenjuje bilo koji niz koji počinje s “Th” i sadrži točno dva dodatna znaka poput “Then” i “That”.

=COUNTIF(B2:E7,“?ip”) vraća izračun broja ćelija u rasponu B2:E7 koji sadrži vrijednost koja počinje znakom nakon kojeg slijedi “ip” poput “rip” i “tip.” Ne odgovara “drip” ili “trip.”

Korištenje zamjenskog znaka umjesto bilo kojeg broja znakova

Neki primjeri uporabe * u usklađenim uzorcima:

“*ed” odgovara nizu bilo koje dužine koji završava na “ed” poput “Ted” ili “Treed”.

=COUNTIF(B2:E7,"*it") vraća broj ćelija u rasponu B2:E7 koje sadrže vrijednost koja završava s "it", kao što je "bit" i "mit." Ne označuje "mitt".

Usklađivanje sa zamjenskim znakom

Neki primjeri uporabe znaka ~ u usklađenim uzorcima:

“~?” označava upitnik, umjesto da koristi upitnik za označavanje bilo kojeg pojedinačnog znaka.

=COUNTIF(E,"~*") vraća broj ćelija u stupcu E koje sadrže zvjezdicu.

=SEARCH("~?",B2) vraća 19 ako ćelija B2 sadrži "To je pitanje? Da, jest!”, jer je upitnik 19. znak u nizu.

U uvjetu se koriste višestruki zamjenski znakovi

Zamjenski znakovi (? * ~) mogu se koristiti zajedno u izrazima koji dopuštaju uvjete. Neki primjeri su:

"*a?" odgovara svakom izrazu koji sadrži znak “a” nakon kojeg slijedi bilo koji pojedinačni znak poput “That”, “Cap” i “Irregular”.

=COUNTIF(B2:E7,“*on?”) daje izračun broja ćelija u rasponu B2:E7 koji sadrži vrijednosti koje počinju bilo kojim brojem znakova (uključujući nijedan) nakon kojih slijedi "on", a zatim pojedinačni znak. To odgovara riječima poput “alone”, “bone”, “one” i “none”. To se ne usklađuje s “only” (ima dva znaka nakon "on") ili "eon" (nema znakova nakon "on").

Također pogledajte

Pomoć za formule i funkcije