Tipovi argumenata i vrijednosti

Ova stranica definira brojne termine koji se koriste za opisivanje funkcija u Pregledniku funkcija.

Vrsta vrijednosti bilo koji

Ako je argument određen kao bilo koji, može biti Booleova vrijednost, vrijednost datuma/vremena, trajanja, broja ili niza.

Polje i funkcije polja

Polje je niz vrijednosti koje koristi funkcija, ili koje funkcija vraća. Funkcija polja vraća niz vrijednosti umjesto jedne vrijednosti. Funkcije polja obično se upotrebljavaju za davanje vrijednosti drugoj funkciji.

Booleov izraz i vrsta vrijednosti

Booleov izraz je izraz koji procjenjuje prema Booleovoj vrijednosti TRUE ili FALSE. Booleova vrijednost logička je TRUE (1) ili FALSE (0) vrijednost ili referenca na ćeliju koja sadrži ili koja rezultira logičkom vrijednošću TRUE ili FALSE. Ona je obično rezultat procjene Booleove vrijednosti, no Booleova vrijednost može se odrediti izravno kao argument funkciji ili kao sadržaj ćelije. Uobičajena uporaba Booleove vrijednosti je da se utvrdi koji će se izraz vratiti putem IF funkcije.

Vrsta vrijednosti kolekcija

Argument koji je određen kao kolekcija može biti referenca na pojedinačni raspon ćelija tablice ili na polje koje je povratila funkcija polja. Argument određen kao kolekcija ima dodatni atributi koji definira tipove vrijednosti koje sadrži.

Izraz uvjet

Uvjet je izraz koji može uključivati operatore usporedbe, konstante, operator niza sa znakom ampersand i reference. Sadržaj uvjeta mora biti takav da je rezultat usporedbe uvjeta s drugim vrijednostima Booleova vrijednost ISTINTO ili NEISTINA.

Izraz konstanta

Konstanta je izraz koji je izravno označen u formuli. Ne sadrži pozive funkcije ni reference ćelije. Na primjer, u formuli:

=CONCATENATE(“mačka”,“s”)

Izrazi u nizu “mačka” i “s” su konstante.

Vrsta vrijednosti datum/vrijeme

Vrijednost datuma/vremena je vrijednost ili referenca na ćeliju koja sadrži vrijednost datuma/vremena u bilo kojem od formata koje podržava aplikacija Numbers. Može se odabrati prikaz samo datuma ili vremena u ćeliji, no sve vrijednosti datuma/ vremena sadrže i datum i vrijeme.

Vrsta vrijednosti trajanje

Vrijednost trajanja je vremensko trajanje ili referenca na ćeliju koja sadrži vremensko trajanje. Vrijednosti trajanja sastoje se od tjedana (t ili tjedana), dana (d ili dana), sati (h ili sati), minuta (m ili minuta), sekundi (s ili sekundi) te milisekundi (ms ili milisekundi).

Vrsta vrijednosti popis

Popis je slijed ostalih vrijednosti, odvojen sa zarezom. Na primjer:

=CHOOSE(3,“1st”,“second”,7,“last”)

U nekim slučajevima popisi se stavljaju stavljaju u dodatni par zagrada. Na primjer:

=AREAS((B1:B5,C10:C12))

Modalni argument ili vrsta vrijednosti

Modalni argument može imati jednu od nekoliko mogućih naznačenih vrijednosti. Modalni argumenti obično naznačuju nešto o vrsti izračuna koji bi funkcija trebala izvršiti ili o tipu podataka koji bi funkcija trebala vratiti. Ako modalni argument ima zadanu vrijednost, naznačena je u opisu argumenta.

Vrsta vrijednosti broj

Brojčana vrijednost je broj, brojčani izraz ili referenca na ćeliju koja sadrži brojčani izraz. Ako su prihvatljive vrijednosti broja ograničene (npr. broj mora biti veći od 0), to je ograničenje uključeno u opisu argumenta.

Vrsta vrijednosti raspon

Vrijednost raspona referenca je na pojedinačni raspon ćelija (može biti jedna ćelija). Vrijednost raspona ima dodatni atribut uključen u opis argumenta koji definira tip vrijednosti koje bi trebao sadržavati.

Vrsta vrijednosti referenca

Referentna vrijednost je referenca na pojedinačnu ćeliju ili na raspon ćelija. Ako je raspon veći od jedne ćelije, početne i završne ćelije odvajaju se jednom dvotočkom. Na primjer:

=COUNT(A3:D7)

Ako je referenca na ćeliju u drugoj tablici, onda mora sadržavati naziv tablice (osim ako je naziv ćelije jedinstven u svim tablicama). Na primjer:

=Table 2::B2

Obratite pozornost na to da su naziv tablice i referenca na ćeliju odvojene dvostrukom dvotočkom (::). Naziv tablice automatski se uključuje kada odaberete ćeliju u drugoj tablici prilikom izrade formule.

Ako je referenca na ćeliju u tablici u drugom listu, naziv lista također mora biti uključen (osim ako je naziv ćelije jedinstven u svim listama). Na primjer:

=SUM(Sheet 2::Table 1::C2:G2)

Naziv radnog lista, naziv tablice i referenca ćelije razdvajaju se dvostrukom dvotočkom. Naziv lista i naziv tablice automatski se uključuju kada pri izradi formule odaberete ćeliju u drugom listu.

Vrsta vrijednosti niza

Vrijednost niza je nula ili više znakova, referenca na ćeliju koja sadrži nula ili više znakova. Znakovi se mogu sastojati od ispisivih znakova, uključujući brojeve.

Također pogledajte

Pomoć za formule i funkcije