Spremanje i promjena naziva dokumenta
Aplikacija Numbers automatski sprema vaš tablični dokument dok radite na njemu tako da vi to…

Spremanje tabličnog dokumenta u drugom formatu
Možete spremiti, ili eksportirati, Numbers tablični dokument kao ZIP ili PDF datoteku, ili u formatima…

Zaključavanje tabličnog dokumenta
Možete zaključati tablični dokument tako da se ne može uređivati, pomicati, obrisati ili preimenovati. Zaključavanje…

Zaštita tabličnog dokumenta lozinkom
Možete dodijeliti lozinku tabličnom dokumentu tako da ga samo oni koji znaju lozinku mogu otvoriti,…

Dodavanje prilagođenih predložaka
Ako izradite tablični dokument koji želite ponovno upotrijebiti kao model za druge tablične dokumente, možete…

Brisanje tabličnog dokumenta
Možete obrisati tablični dokument s Maca ili iClouda. Obrišete li tablični dokument s iClouda, on…

Premještanje tabličnih dokumenata na i s iClouda
Ako na svojem Macu imate podešen iCloud aplikacija Numbers standardno sprema vaše tablične dokumente u…