Dodavanje prilagođenih predložaka

Ako izradite tablični dokument koji želite ponovno upotrijebiti kao model za druge tablične dokumente, možete ga spremiti kao predložak. Izrada vlastitog predloška može biti jednostavna kao što je dodavanje zaštitnog znaka vaše tvrtke u postojeći predložak ili možete izraditi potpuno novi predložak.

Svoj prilagođeni predložak možete dodati u izbornik predložaka, spremiti ga kao datoteku kako biste ga podijelili s drugima ili ga instalirati i koristiti na svom iOS uređaju. Za instaliranje prilagođenog predloška na iOS uređaj, spremite svoj predložak u iCloud, iTunes ili na poslužitelj WebDAV ili ga pošaljite kao privitak e-maila.

Spremanje tabličnog dokumenta kao predloška

 1. Odaberite Datoteka > Spremi kao predložak (iz izbornika Datoteka koji se nalazi na vrhu zaslona vašeg računala).

 2. Kliknite na opciju:

  • Dodajte u izbornik predložaka: Unesite ime predloška i pritisnite Return. Vaš će se predložak prikazati u kategoriji Moji predlošci u izborniku predložaka.

  • Spremi: Unesite ime predloška i odaberite gdje ga želite spremiti.

   Ako ga spremite na iCloud, sljedeći put kada na svojem iOS uređaju otvorite aplikaciju Numbers predložak će se pojaviti kao datoteka za preuzimanje u upravitelju tabličnim dokumentima.

Datoteku je potrebno komprimirati prije spremanja predloška na internetski poslužitelj ili postavljanja na e-mail uslugu. Datoteka treba imati ekstenziju ".nmbtemplate.zip" kako bi se mogla instalirati i koristiti u aplikaciji Numbers na vašem iOS uređaju.

Instaliranje predloška na vaš Mac

Preskočite ovaj odjeljak ako ste odabrali opciju "Dodaj u Izbornik predložaka" prilikom spremanja vašeg predloška. Predložak je već instaliran i možete ga pronaći pod Moji predlošci.

Možete instalirati vlastiti predložak koji je spremljen na računalo ili predložak koji vam je netko poslao, tako da ga dodate u izbornik predložaka.

 • Dvaput kliknite datoteku predloška (ima ekstenziju datoteke ".nmbtemplate"), zatim kliknite Dodaj u Izbornik predložaka.

Možete podesiti aplikaciju Numbers da uvijek otvara novi tablični dokument iz istog predloška umjesto iz izbornika predloška. Odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika aplikacije Numbers na vrhu zaslona vašeg računala), a zatim kliknite na Općenito. U prozoru Općenito odaberite "Upotrijebi predložak", a zatim kliknite na Promijeni predložak kako biste odabrali predložak.

Instaliranje predloška na vaš uređaj

Za instaliranje predloška s WebDAV servera ili e-mail privitka, prvo trebate komprimirati datoteku predloška (tako da ima ekstenziju .nmbtemplate.zip). Ako šaljete predložak koristeći Mail, automatski će se komprimirati. Ako koriste drugu e-mail uslugu ili WebDAV poslužitelj, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite datoteku u Finderu, zatim odaberite Komprimiraj.

Na iOS uređaju, instalirajte predložak na sljedeći način:

 • S iClouda: Ako je iCloud uključen, vaš predložak automatski se prikazuje u upravitelju tabličnih dokumenata i možete ga identificirati po bedžu predloška. Dodirnite datoteku, zatim dodirnite Instaliraj.

 • S WebDAV servera: Preuzmite predložak sa servera, dodirnite Dijeli (možda ćete trebati dodirnuti zaslon za prikazivanje ikone Dijeli), zatim dodirnite Otvori koristeći Numbers. Dodirnite Dodaj.

 • Iz e-mail privitka: U aplikaciji Mail, dodirnite privitak, dodirnite Dijeli (možda ćete trebati dodirnuti zaslon za prikazivanje ikone Dijeli), zatim dodirnite Otvori koristeći Numbers. Dodirnite Dodaj.

Vaš će se predložak prikazati u kategoriji Moji predlošci u izborniku predložaka.

Preimenovanje ili brisanje prilagođenog predloška

Nakon instaliranja predloška, on se prikazuje u kategoriji Moji predlošci unutar izbornika predložaka.

 1. U izborniku predložaka Control-kliknite na naziv predloška, zatim odaberite Preimenuj ili Obriši.

 2. Ako mijenjate ime, unesite novo ime i pritisnite Return.

Ne možete promijeniti raspored predložaka: uvijek se prikazuju u redoslijedu kojim su dodani.

Uređivanje predloška

Predložak ne možete uređivati nakon što ga spremite. Ipak, možete izraditi novi predložak na osnovi starog predloška.

Prvo trebate instalirati vlastiti predložak, tako da se prikazuje u izborniku predložaka (pogledajte upute iznad).

 1. Odaberite Datoteka > Novo, zatim dvaput kliknite predložak kojeg želite urediti. Vlastiti predlošci nalaze se u kategoriji Moji predlošci unutar izbornika predložaka.

 2. Unesite vaše promjene, zatim spremite tablični dokument kao novi predložak.

Možete obrisati stari predložak nakon što izradite novi.