Spremanje i promjena naziva dokumenta

Aplikacija Numbers automatski sprema vaš tablični dokument dok radite na njemu tako da vi to ne morate činiti. Možete preimenovati svoj tablični dokument, izraditi njegove različite verzije i spremiti ga na drugu lokaciju.

Spremanje tabličnog dokumenta

Aplikacija Numbers daje novom tabličnom dokumentu naziv držača mjesta poput Neimenovano 1 i sprema ga na standardnu lokaciju. Možete odrediti naslov tabličnog dokumenta i spremiti ga na drugu lokaciju.

 1. Zadržite tipku Option, zatim odaberite Datoteka > Spremi kao (iz izbornika Datoteka na vrhu zaslona vašeg računala).

 2. Unesite naziv u polje Naziv.

  Dijaloški okvir za preimenovanje tabličnog dokumenta
 3. Unesite jedan ili više tagova (opcionalno).

 4. Odaberite gdje želite spremiti tablični dokument.

  Možete ga spremiti u mapu na svom Macu ili na poslužitelj ili ga spremiti na iCloud.

  Savjet: Ako u skočnom izborniku ne vidite lokaciju koju tražite, odaberite ostalo da biste vidjeli još opcija.

 5. Kliknite na Spremi.

Kada spremite tablični dokument na iCloud, automatski će se pojaviti na vašem iPad, iPhone ili iPod touch uređaju (ako ste podesili iCloud za te uređaje) i ažurirati kada u njega unesete promjene na bilo kojem računalu ili uređaju prijavljenom u vaš iCloud račun.

Preimenovanje tabličnog dokumenta

 • Kliknite na naziv tabličnog dokumenta na vrhu prozora aplikacije Numbers, zatim unesite novi naziv.

Kliknite bilo gdje izvan dijaloškog okvira da biste ga odbacili.

Dupliciranje tabličnog dokumenta

Za izradu nove kopije tabličnog dokumenta, duplicirajte originalni tablični dokument.

 1. Odaberite Datoteka > Dupliciraj.

  Otvara se novi tablični dokument s odabranim nazivom na vrhu.

 2. Unesite novi naziv.

Duplicirana kopija spremljena je na istoj lokaciji kao i original.

Vraćanje tabličnog dokumenta na raniju verziju

 1. Odaberite Datoteka > Vrati na (iz izbornika Datoteka na vrhu zaslona računala), zatim odaberite nešto od navedenog:

  • Posljedni put spremljeno: Sve promjene koje ste unijeli u tablični dokument otkad ste ga posljednji put spremili se brišu.

  • Posljednji put otvoreno: Sve promjene koje ste unijeli u tablični dokument otkad ste ga posljednji put otvorili se brišu.

  • Pregledaj sve verzije: Otvara se vremenska linija tabličnog dokumenta, s kvačicama s desne strane koje označavaju svako otvaranje, spremanje, dupliciranje, zaključavanje, preimenovanje ili vraćanje tabličnog dokumenta.

 2. Odaberete li Pregledaj sve verzije, kliknite kvačice za prikazivanje različitih verzija.

 3. Kad pronađete željenu verziju, učinite nešto od navedenog:

  • Obnavljanje tabličnog dokumenta na tu verziju: Kliknite Obnovi.

  • Dupliciranje ove verzije u novi tablični dokument: Pritisnite tipku Option i kliknite "Obnovi kopiju".

 4. Želite li ostaviti tablični dokument kakav jest, bez promjena, kliknite Gotovo.

Za informacije o eksportiranju tabličnog dokumenta, pogledajte Spremanje tabličnog dokumenta u drugom formatu.