Mula menggunakan Numbers
Buat asal dan buat semula perubahan, Sesuaikan app anda, Susun hamparan dengan helaian, Gantikan ruang letak templat, Buat atau buka hamparan, Numbers sekilas pandang.

Tambah dan edit jadual
Tapis data, Isih data dalam jadual, Alihkan, saiz semula dan kunci jadual, Simpan jadual sebagai gaya baru, Tukar rupa teks jadual, Tukar rupa jadual, Tambah penyerlahan bersyarat pada sel, Tambah komen pada sel, Gabung dan leraikan sel, Tambah kawalan pada sel.

Masukkan formula dan fungsi
Operator rentetan dan aksara kad bebas, Jenis argumen dan nilai, Pengiraan.

Tambah dan edit carta
Simpan carta sebagai gaya baru, Tukar rupa carta, Tukar jenis carta, Laraskan tanda dan label pada carta, Ubah suai data carta, Alihkan, saiz semula dan pusing carta, Carta interaktif, Carta serak dan carta gelembung, Tambah atau padamkan carta.

Tambah imej, bentuk dan media
Tindan, himpunkan dan kunci objek, Jajarkan dan tempatkan objek, Saiz semula, putar dan balikkan objek, Cipta gaya objek, Tukar rupa objek, Tambah video dan audio, Tambah dan edit bentuk, Tambah dan edit imej, Gambaran keseluruhan objek.

Tambah, edit dan format teks
Formatkan teks bahasa Cina, Jepun atau Korea, Gunakan gaya perenggan, Format tanda baca, Cipta senarai berbulet dan bernombor, Tambah komen dan serlahkan teks, Gantikan teks secara automatik, Cari dan gantikan teks, Semak ejaan, Tambah warna atau jidar pada kotak teks, Laraskan jarak dan pemformatan aksara.

Uruskan hamparan
Pindahkan hamparan ke atau dari iCloud, Padamkan hamparan, Tambah templat tersuai, Lindungi hamparan dengan kata laluan, Kunci hamparan, Simpan hamparan dalam format lain, Simpan dan namakan semula hamparan.

Kongsi dan cetak
Pindahkan fail menggunakan iTunes, Cetak hamparan, Hantar salinan hamparan, Kongsi dan edit hamparan dalam iCloud, Gunakan iCloud dengan Numbers.

Pintasan papan kekunci