Kom i gang med Numbers
Angre og utfør endringer likevel, Tilpass programmet, Organiser et regneark ved hjelp av ark, Erstatt plassholdere i malen, Opprette eller åpne et regneark, Oversikt over Numbers.

Legg til og rediger tabeller
Filtrer data, Sorter data i en tabell, Flytt, endre størrelsen på og lås en tabell, Arkiver en tabell som en ny stil, Endre utseendet til tabelltekst, Endre utseendet på en tabell, Legg til betinget markering i celler, Legg til en kommentar for en celle, Slå sammen og gjøre om sammenslåing av celler, Legg til kontroller for celler.

Skriv inn formler og funksjoner
Strengoperatorer og jokertegn, Forskjellige typer argumenter og verdier, Beregninger.

Legg til og rediger diagrammer
Arkiver et diagram som en ny stil, Endre utseendet på et diagram, Endre type for et diagram, Tilpass aksemerker og etiketter for et diagram, Endre diagramdata, Flytt, endre størrelsen på og roter et diagram, Interaktive diagrammer, Punktdiagrammer og boblediagrammer, Legg til eller slett et diagram.

Legg til bilder, figurer og media
Legg lagvis, grupper og lås objekter, Juster og plass objekter, Endre størrelse på, roter og vend et objekt, Opprette objektstiler, Endre utseendet på et objekt, Legg til video og lyd, Legg til og rediger figurer, Legg til og rediger bilder, Oversikt over objekter.

Legg til, rediger og formater tekst
Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst, Bruk avsnittsstiler, Formater tegnsetting, Opprett punktlister og nummererte lister, Legg til kommentarer og marker tekst, Erstatt tekst automatisk, Finn og erstatt tekst, Kontroller stavemåte, Legg til farge eller kantlinjer på en tekstrute, Juster tegnavstand og -formatering.

Administrere regneark
Flytt et regneark til eller fra iCloud, Slett et regneark, Legg til tilpassede maler, Beskytt et regneark med et passord, Lås et regneark, Arkiver et regneark i et annet format, Arkiver og gi nytt navn til et regneark.

Del og skriv ut
Overfør filer ved hjelp av iTunes, Skriv ut et regneark, Send en kopi av et regneark, Del og rediger et regneark i iCloud, Bruk iCloud med Numbers.

Tastatursnarveier