Aan de slag met Numbers
Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, Uw app aanpassen, Een spreadsheet indelen in werkbladen, Plaatsaanduidingen in sjablonen vervangen, Een spreadsheet aanmaken of openen, Numbers in een oogopslag.

Tabellen toevoegen en bewerken
Gegevens filteren, Gegevens in een tabel sorteren, Een tabel vergroten of verkleinen, verplaatsen en vergrendelen, Een tabel bewaren als een nieuwe stijl, De vormgeving van tabeltekst wijzigen, De vormgeving van een tabel wijzigen, Voorwaardelijke markering aan cellen toevoegen, Een opmerking aan een cel toevoegen, Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen, Regelaars aan cellen toevoegen.

Formules en functies invoeren
Tekenreeksoperatoren en jokers, Soorten argumenten en waarden, Berekeningen.

Diagrammen toevoegen en wijzigen
Een diagram bewaren als een nieuwe stijl, De vormgeving van een diagram wijzigen, Het diagramtype wijzigen, De aswaarden en labels van een diagram aanpassen, Diagramgegevens wijzigen, Een diagram verplaatsen, groter of kleiner maken en roteren, Interactieve diagrammen, Spreidingsdiagrammen en ballondiagrammen:, Een diagram toevoegen of verwijderen.

Afbeeldingen, vormen en media toevoegen
Objecten in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen, Objecten uitlijnen en positioneren, Een object vergroten of verkleinen, roteren en spiegelen, Objectstijlen aanmaken, De vormgeving van een object wijzigen, Video en audio toevoegen, Vormen toevoegen en bewerken, Afbeeldingen toevoegen en wijzigen, Overzicht van objecten.

Tekst toevoegen, bewerken en opmaken
Chinese, Japanse of Koreaanse tekst opmaken, Alineastijlen gebruiken, Interpunctie opmaken, Lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten aanmaken, Opmerkingen toevoegen en tekst markeren, Tekst automatisch vervangen, Tekst zoeken en vervangen, Spelling controleren, Een kleur of rand aan een tekstvak toevoegen, Tekenafstand en -opmaak aanpassen.

Spreadsheets beheren
Een spreadsheet van of naar iCloud verplaatsen, Een spreadsheet verwijderen, Aangepaste sjablonen toevoegen, Een spreadsheet met een wachtwoord beveiligen, Een spreadsheet vergrendelen, Een spreadsheet bewaren in een andere structuur, Een spreadsheet bewaren en de naam van een spreadsheet wijzigen.

Delen en afdrukken
Bestanden overbrengen met iTunes, Een spreadsheet afdrukken, Een kopie van een spreadsheet versturen, Een spreadsheet delen en wijzigen in iCloud, iCloud gebruiken bij Numbers.

Toetscombinaties