Pierwsze kroki w Numbers
Cofanie i przywracanie czynności, Dostosowywanie programu, Porządkowanie arkusza kalkulacyjnego przy użyciu arkuszy, Zastępowanie obiektów zastępczych szablonu, Tworzenie lub otwieranie arkusza kalkulacyjnego, Numbers — przegląd.

Dodawanie i edycja tabel
Filtrowanie danych, Sortowanie danych w tabeli, Przenoszenie, zmiana rozmiaru i blokowanie tabeli, Zachowywanie tabeli jako nowego stylu, Zmienianie wyglądu tekstu tabeli, Zmienianie wyglądu tabeli, Dodawanie wyróżniania warunkowego do komórek, Dodawanie komentarza do komórki, Łączenie i rozłączanie komórek, Dodawanie narzędzi do komórek.

Wprowadzanie formuł i funkcji
Operatory ciągu znaków i symbole wieloznaczne, Typy argumentów i wartości, Obliczenia.

Dodawanie i edycja wykresów
Zachowywanie wykresu jako nowego stylu, Zmienianie wyglądu wykresu, Zmienianie typu wykresu, Korygowanie znaczników i etykiet wykresu, Zmienianie danych wykresu, Przenoszenie wykresu, obracanie go i zmienianie jego rozmiaru, Wykresy interaktywne, Wykresy punktowe i bąbelkowe, Dodawanie lub usuwanie wykresu.

Dodawanie obrazków, kształtów i multimediów
Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów, Wyrównywanie i ustawianie położenia obiektów, Zmienianie wielkości, obracanie i odwracanie obiektu, Tworzenie stylów obiektu, Zmienianie wyglądu obiektu, Dodawanie wideo i audio, Dodawanie i edycja kształtów, Dodawanie i edycja obrazków, Omówienie obiektów.

Dodawanie, edycja i formatowanie tekstu
Formatowanie tekstu japońskiego, chińskiego lub koreańskiego, Używanie stylów akapitu, Formatowanie znaków przestankowych, Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych, Dodawanie komentarzy i wyróżnianie tekstu, Automatyczne zastępowanie tekstu, Znajdowanie i zastępowanie tekstu, Sprawdzenie pisowni, Dodawanie koloru lub obrysu do tekstu, Korygowanie odstępów między znakami i formatowanie.

Zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi
Przenoszenie arkusza kalkulacyjnego na lub z iCloud, Usuwanie arkusza kalkulacyjnego, Dodawanie własnych szablonów, Chronienie arkusza kalkulacyjnego hasłem, Blokowanie arkusza kalkulacyjnego, Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego w innym formacie, Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego i zmienianie jego nazwy.

Udostępnianie i drukowanie arkuszy kalkulacyjnych
Przenoszenie plików przy użyciu iTunes, Drukowanie arkusza kalkulacyjnego, Wysyłanie kopii arkusza kalkulacyjnego, Udostępnianie i edycja arkusza kalkulacyjnego na iCloud, Używanie iCloud w Numbers.

Skróty klawiszowe