Numbers – Noțiuni introductive
Infirmarea (anularea) și reconfirmarea (refacerea) modificărilor, Personalizarea aplicației dvs., Unei unei foi de calcul cu foi, Înlocuirea substituenților de șabloane, Crearea sau deschiderea unei foi de calcul, Numbers dintr-o privire.

Adăugarea și editarea tabelelor
Filtrarea datelor, Sortarea datelor dintr-un tabel, Mutarea, redimensionarea și blocarea unui tabel, Salvarea unui tabel ca stil nou, Modificarea aspectului textului din tabel, Modificarea aspectului unui tabel, Adăugarea evidenţierii condiţionate la celule, Adăugarea unui comentariu la o celulă, Comasarea și separarea celulelor, Adăugarea comenzilor în celule.

Introducerea formulelor și funcțiilor
Operatori de șiruri și metacaractere, Tipuri de argumente și valori, Calcule.

Adăugarea și editarea diagramelor
Salvarea unei diagrame ca stil nou, Modificarea aspectului unei diagrame, Modificarea tipului unei diagrame, Ajustarea marcajelor și etichetelor unei diagrame, Modificarea datelor diagramei, Mutarea, redimensionarea și rotirea unei diagrame, Diagrame interactive, Diagrame de dispersie și diagrame balon, Adăugarea sau ștergerea unei diagrame.

Adăugarea imaginilor, formelor și a fișierelor multimedia
Ordonarea în straturi, gruparea și blocarea obiectelor, Alinierea și poziționarea obiectelor, Redimensionarea, rotirea și întoarcerea unui obiect, Crearea stilurilor de obiect, Modificarea aspectului unui obiect, Adăugarea fișierelor video și audio, Adăugarea și editarea formelor, Adăugarea și editarea imaginilor, Privire de ansamblu obiecte.

Adăugarea, editarea și formatarea textului
Formatarea textului în limba chineză, japoneză sau coreeană, Utilizarea stilurilor de paragraf, Formatarea punctuației, Crearea listelor cu marcatori și numerotate, Adăugarea comentariilor şi evidenţierea textului, Înlocuirea automată a textului, Căutarea și înlocuirea textului, Verificarea ortografiei, Adăugarea unei culori sau a unei borduri la o casetă de text, Ajustarea formatării și spațierii caracterelor.

Gestionarea foilor de calcul
Mutarea unei foi de calcul în și din iCloud, Eliminarea unei foi de calcul, Adăugarea şabloanelor personalizate, Protejarea unei foi de calcul printr-o parolă, Blocarea unei foi de calcul, Salvarea unei foi de calcul într-un alt format, Salvarea și redenumirea unei foi de calcul.

Partajarea și tipărirea
Transfer de fişiere utilizând iTunes, Tipărirea unei foi de calcul, Trimiterea unei copii a foii de calcul, Partajarea și editarea unei foi de calcul pe iCloud, Utilizarea iCloud cu Numbers.

Scurtături din tastatură