Základy práce v aplikácii Numbers
Odvolanie a obnovenie zmien, Prispôsobenie aplikácie, Organizovanie tabuliek pomocou hárkov, Nahradenie kontajnerov šablóny, Vytváranie alebo otváranie nových tabuliek, Numbers v skratke.

Pridanie a úprava tabuľky
Filtrovanie dát, Zoradenie dát v tabuľke, Presunutie, zmena veľkosti a zamknutie tabuľky, Uloženie tabuľky ako nového štýlu, Zmena vzhľadu textu tabuľky, Zmena vzhľadu tabuľky, Pridanie podmieneného zvýraznenia do buniek, Pridanie komentára k bunke, Zlúčenie buniek a zrušenie ich zlúčenia, Pridanie ovládacích prvkov do buniek.

Zadávanie vzorcov a funkcií
Operátory reťazcov a zástupné znaky, Typy argumentov a hodnôt, Výpočty.

Pridanie a úprava grafov
Uloženie grafu ako nového štýlu, Zmena vzhľadu grafu, Zmena typu grafu, Úprava značiek a popisov grafu, Úprava dát grafu, Presunutie, zmena veľkosti a otočenie grafu, Interaktívne grafy, Bodové grafy a bublinové grafy, Pridanie alebo vymazanie grafu.

Pridávanie obrázkov, tvarov a médií
Vrstvenie, zoskupenie a zamknutie objektov, Zarovnanie a určenie pozície objektov, Zmena veľkosti, otočenie a preklopenie objektu, Vytvorenie štýlov objektu, Zmena vzhľadu objektu, Pridanie videa a audia, Pridanie a úprava tvarov, Pridanie a úprava obrázkov, Prehľad objektov.

Pridanie, úprava a formátovanie textu
Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu, Používanie štýlov odseku, Formátovanie interpunkcie, Vytvorenie odrážkového a číslovaného zoznamu, Pridanie komentárov a zvýraznenie textu, Automatické nahrádzanie textu, Nájdenie a nahradenie textu, Kontrola pravopisu, Pridanie farby alebo okraja do textového poľa, Úprava medzier medzi znakmi a formátovanie.

Spravovanie tabuliek
Presunutie tabuľky do alebo z iCloudu, Vymazanie tabuľky, Pridanie vlastných šablón, Ochrana tabuľky pomocou hesla, Zamknutie tabuľky, Uloženie tabuliek v inom formáte, Uloženie a premenovanie tabuľky.

Zdieľanie a tlač
Prenos súborov pomocou iTunes, Tlač tabuľky, Odoslanie kópie tabuľky, Zdieľanie a úprava tabuliek v iCloude, Používanie iCloudu v Numbers.

Klávesové skratky