Komma igång med Numbers
Ångra och göra om ändringar, Anpassa programmet, Ordna ett kalkylblad med flera blad, Ersätta platshållare i mallar, Skapa eller öppna ett kalkylblad, En snabbtitt på Numbers.

Lägga till och redigera tabeller
Filtrera data, Sortera data i en tabell, Flytta, ändra storlek på och låsa en tabell, Spara en tabell som en ny stil, Ändra utseendet på tabelltext, Ändra utseendet på en tabell, Lägga till villkorad markering i celler, Lägga till en kommentar för en cell, Slå ihop och splittra celler, Lägga till reglage i celler.

Ange formler och funktioner
Strängoperatorer och jokertecken, Olika typer av argument och värden, Beräkningar.

Lägga till och redigera diagram
Spara ett diagram som en ny stil, Ändra utseendet på ett diagram, Ändra diagramtypen, Justera markeringar och etiketter för ett diagram, Ändra diagramdata, Flytta, ändra storlek på och rotera ett diagram, Interaktiva diagram, Punktdiagram och bubbeldiagram, Lägga till eller radera ett diagram.

Lägga till bilder, former och medier
Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt, Justera och placera objekt, Ändra storlek på, rotera och vända ett objekt, Skapa objektstilar, Ändra utseendet för ett objekt, Lägga till video och ljud, Lägga till och redigera former, Lägga till och redigera bilder, Objekt i översikt.

Lägga till, redigera och formatera text
Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text, Använda styckestilar, Formatera skiljetecken, Skapa punktlistor och numrerade listor, Lägga till kommentarer och markera text, Ersätta text automatiskt, Söka och ersätta text, Kontrollera stavning, Lägg till färg i en textruta eller en ram runt den, Justera teckenavstånd och formatering.

Hantera kalkylblad
Flytta ett kalkylblad till eller från iCloud, Radera ett kalkylblad, Lägga till anpassade mallar, Skydda ett kalkylblad med ett lösenord, Låsa ett kalkylblad, Spara ett kalkylblad i ett annat format, Spara och byta namn på ett kalkylblad.

Delning och utskrift
Överföra filer med iTunes, Skriva ut ett kalkylblad, Skicka en kopia av ett kalkylblad, Dela och redigera ett kalkylblad på iCloud, Använda iCloud med Numbers.

Kortkommandon