การเริ่มต้นใช้งาน Numbers
การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนกลับมาใหม่, การปรับแต่งแอปฯ ของคุณด้วยตัวเอง, การจัดระเบียบกระดาษคำนวณด้วยแผ่นงาน, การแทนที่แม่แบบหรือตัวยึด, การสร้างหรือเปิดกระดาษคำนวณ, ทำความรู้จัก Numbers.

การเพิ่มและแก้ไขตาราง
การกรองข้อมูล, การจัดเรียงข้อมูลในตาราง, การย้าย ปรับขนาด เลื่อน และล็อกตาราง, การบันทึกตารางเป็นลักษณะใหม่, การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความตาราง, การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตาราง, การเพิ่มการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขไปยังเซลล์, การเพิ่มความเห็นไปยังเซลล์, การผสานและยกเลิกการผสานเซลล์, เพิ่มตัวควบคุมลงในเซลล์.

การป้อนสูตรและฟังก์ชั่น
ตัวดำเนินการสตริง และอักขระตัวแทน, ประเภทของอาร์กิวเมนต์และค่า, การคำนวณ.

การเพิ่มและแก้ไขแผนภูมิ
การบันทึกแผนภูมิเป็นลักษณะใหม่, การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแผนภูมิ, การเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ, การปรับการทำเครื่องหมายและป้ายของแผนภูมิ, แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ, การย้าย การเปลี่ยนขนาด และการหมุนแผนภูมิ, แผนภูมิโต้ตอบ, แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง, การเพิ่มหรือลบแผนภูมิ.

การเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และสื่อ
การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ, การจัดแนวหรือวางตำแหน่งวัตถุ, การเปลี่ยนขนาด การหมุน และการพลิกวัตถุ, การสร้างลักษณะวัตถุ, การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของวัตถุ, การเพิ่มวิดีโอและเสียง, การเพิ่มและแก้ไขรูปร่าง, การเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ, ภาพรวมวัตถุ.

การเพิ่ม แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความ
การจัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี, การใช้ลักษณะย่อหน้า, การจัดรูปแบบเครื่องหมายวรรคตอน, การสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลข, การเพิ่มความเห็นและไฮไลท์ข้อความ, การแทนที่ข้อความ, การค้นหาและแทนที่ข้อความ, การตรวจสอบการสะกดคำ, เพิ่มสีหรือเส้นขอบไปยังกล่องข้อความ, การปรับการเว้นระยะห่างและการจัดรูปแบบอักขระ.

การจัดการกระดาษคำนวณ
การย้ายกระดาษคำนวณไปยัง iCloud หรือย้ายออก, การลบกระดาษคำนวณ, การเพิ่มแม่แบบแบบกำหนดเอง, การปกป้องกระดาษคำนวณด้วยรหัสผ่าน, การล็อกกระดาษคำนวณ, การบันทึกกระดาษคำนวณในรูปแบบอื่น, การบันทึกและเปลี่ยนชื่อกระดาษคำนวณ.

การแบ่งปันและการพิมพ์
ถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes, การพิมพ์กระดาษคำนวณ, การส่งสำเนากระดาษคำนวณ, การแบ่งปันและแก้ไขกระดาษคำนวณบน iCloud, การใช้ iCloud กับ Numbers.

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์