Numbers’a giriş
Değişiklikleri geri alma ve yineleme, Uygulamanızı özelleştirme, Sayfaları olan bir hesap tablosunu düzenleme, Şablon yer tutucularını değiştirme, Hesap tablosu yaratma veya açma, İlk bakışta Numbers.

Tabloları ekleme ve düzenleme
Verileri filtreleme, Tabloda verileri sıralama, Tabloyu taşıma, kilitleme, tablonun büyüklüğünü değiştirme, Tabloyu yeni stil olarak kaydetme, Tablo metninin görünümünü değiştirme, Tablonun görünümünü değiştirme, Hücrelere koşullu vurgulama ekleme, Hücreye bir yorum ekleme, Hücreleri birleştirme ve ayırma, Hücrelere denetimler ekleme.

Formülleri ve işlevleri girme
Dizgi işleçleri ve joker karakterleri, Değişken ve değer türleri, Hesaplamalar.

Grafikleri ekleme ve düzenleme
Grafiği yeni stil olarak kaydetme, Grafiğin görünümünü değiştirme, Grafiğin türünü değiştirme, Grafiğin işaretlerini ve etiketlerini düzenleme, Grafik verilerini değiştirme, Grafiği taşıma, büyüklüğünü değiştirme ve döndürme, Etkileşimli grafikler, Dağılım grafiği ve balon grafiği:, Grafik ekleme veya silme.

Görüntüler, şekiller ve ortam ekleme
Nesneleri katmanlama, gruplama ve kilitleme, Nesneleri hizalama ve konumlama, Nesnenin büyüklüğünü değiştirme, nesneyi döndürme ve çevirme, Nesne stilleri yaratma, Nesnenin görünümünü değiştirme, Video ve ses ekleme, Şekilleri ekleme ve düzenleme, Görüntüleri ekleme ve düzenleme, Nesneler ile ilgili genel bilgiler.

Metin seçme, düzenleme ve biçimleme
Çince, Japonca veya Korece metni biçimleme, Paragraf stilleri kullanma, Noktalama işaretini biçimleme, Madde işaretli ve numaralı listeler yaratma, Yorumlar ekleme ve metni vurgulama, Metni otomatik olarak değiştirme, Metin bulma ve değiştirme, Yazım denetimi, Metin kutusuna renk veya sınır ekleme, Karakter aralığını ve biçimlemesini ayarlama.

Hesap tablolarını yönetme
Hesap tablosunu iCloud’a veya iCloud’dan taşıma, Hesap tablosunu silme, Özel şablonlar ekleme, Hesap tablosunu parola ile koruma, Hesap tablosunu kilitleme, Hesap tablosunu başka bir biçimde kaydetme, Hesap tablosunu kaydetme ve yeniden adlandırma.

Paylaşma ve yazdırma
Dosyaları iTunes kullanarak aktarma, Hesap tablosunu yazdırma, Hesap tablosunun bir kopyasını gönderme, Hesap tablosunu iCloud üzerinde paylaşma ve düzenleme, Numbers ile iCloud’u kullanma.

Klavye kestirmeleri